طبیعت و تربیت؛ بستر سازان فرهنگ و دانش

طبیعت و تربیت؛ بستر سازان فرهنگ و دانش

ما انسان‌ها جزئی از طبیعت هستیم؛ پس احترام به طبیعت یعنی احترام به خود. احترام به تربیت از شناخت طبیعت آغاز می‌شود و به عشق و محبتی می‌رسد که جاودانه است و هر آنچه در وجود ما انسان‌ها است در...

ادامه مطلب...
اگر بخواهیم، می توانیم! بررسـی مختصر راه‌های رسـیدن به موفقیـت

اگر بخواهیم، می توانیم! بررسـی مختصر راه‌های رسـیدن به موفقیـت

بخش دوم/ حالت‌های منفی روانی 1. اختلال‌های ذهنی: ما در طی هر بیست‌وچهار ساعت ممکن است با مسایل و موضوعاتِ مختلفی مواجه شویم و خوب می‌دانیم که انرژی روانی، شالودۀ فعالیت ارادی، کارکردهای مغزی، قوای تمیز و تشخیص و تحقق محسوب می‌شود....

ادامه مطلب...
رابـطۀ فاشیسم  و عقل‌ستیـزی از نگـاه لوکـاچ

رابـطۀ فاشیسم و عقل‌ستیـزی از نگـاه لوکـاچ

بخش دوم/ لوکاچ می‌نویسد: «هرچقدر تضادهای اجتماعی به اوجِ خود برسند و تشدید بشوند، به همان نسبت وضعیت جهان‌بینی مذهبی در معرض تهدید و اضمحلال قرار می‌گیرد و در نتیجه مقاومت مدافعانِ عقل‌ستیزی شدت می‌یابد؛ کسانی که از اساس منکر شناخت...

ادامه مطلب...
اگر بخواهیم، می توانیم! بررسـی مختصر راه‌های رسـیدن به موفقیـت

اگر بخواهیم، می توانیم! بررسـی مختصر راه‌های رسـیدن به موفقیـت

بخش نخست/ درامد مغز آدمی مانند آسیاب است که اگر دانه در آن نریزی و آرد از آن نگیری، سنگ‌ها خود را می‌سایند و می‌خورند و به جای آرد، سنگ‌ریزه از آن بر‌می‌آید. انسان با هر قدمی که در راستای اهدافش برمی‌دارد، دانه...

ادامه مطلب...
رابـطۀ فاشیسـم  و عقل‌ستیـزی از نگـاه لوکـاچ

رابـطۀ فاشیسـم و عقل‌ستیـزی از نگـاه لوکـاچ

بخش نخست/ کتاب «نابودی عقل» اثر گیورگ لوکاچ شصت سال پس از نخستین انتشارش همچنان از ساختاری مستحکم برخوردار است. فراتر حتا: در دورۀ حاضر که جهان با صورت های بی‌سابقه‌یی از توحش و عقل‌ستیزی به‌ویژه در قالب‌های مذهبی روبه‌روست، «نابودی...

ادامه مطلب...