افـولِ امریکا  و انتقال قدرت به شرق

افـولِ امریکا و انتقال قدرت به شرق

«سیاست‌های متناقض»، «خروج از پیمان‌های بین‌المللی»، «بدعهدی و ایجاد تخاصم با کشورهای هم‌پیمان»، همه‌وهمه نشان‌دهندۀ آن است که آفتاب ابرقدرتیِ ایالات متحدۀ امریکا به‌سر آمده است. متفکران و صاحب‌نظران که روزی جهان را بدون امریکایِ ابرقدرت متصور نبودند، اکنون به...

ادامه مطلب...
نقش تروریسم  در منازعۀ هند و پاکستان:  میان افسانه و واقعیت؟

نقش تروریسم در منازعۀ هند و پاکستان: میان افسانه و واقعیت؟

امروزه شکل جدید منازعه میان بازیگرانی اتفاق می‌‌افتد که به هر دلیلی، رغبتی برای شروع جنگ ندارند. این بی‌رغبتی ممکن است ناشی از ضعف قدرت، آسیب‌‌های گسترده جنگ‌‌های جدید، محکومیت‌‌های بین‌‌المللی از نظر حقوقی، از بین رفتن وجهه و اعتبار...

ادامه مطلب...
چالش انسانِ امروز در رابطه با آزادی

چالش انسانِ امروز در رابطه با آزادی

یادداشت اگر به زنده‌گی گذشته‌گان نگاهی بیندازیم، شاید بتوانیـم بر این نکته توافق نظر حاصل کنیم که زنده‌گی و اندیشۀ آدمیان در آن دوران‌ها تحت سیطره و تفوق مذهب بوده است. در واقع در جهان گذشته (در مقابل جهان جدید پس...

ادامه مطلب...
خـودسـری ممنـوع است

خـودسـری ممنـوع است

ملایی داشتیم که در هر کاری مداخله می‌کرد. کسی را نمی‌ماند که فلاخن بازی کند و تشله بازی نماید و... ( انواع بازی‌های محلی.) یک روز ناگهانی وارد جمعی شد که تشله بازی داشتند. بالای یکی چیغ زد و دیگری را...

ادامه مطلب...
هومولوژی متن  و میدان

هومولوژی متن و میدان

نقطۀ عزیمتِ پییر بوردیو در مطالعۀ پدیدۀ ادبی، نقد رویکردهای مرسومِ عین‌گرایانه و ذهن‌گرایانه در مواجهه با مادۀ ادبی است. در حقیقت، رهیافت پیشنهادی او با فراروی از این اقطابِ دوگانه شکل می‌گیرد و بر ترابطِ موضع و موضع‌گیری استوار...

ادامه مطلب...
Page 13 of 735« First...1112131415...2030405060...Last »