ششم جدی؛ مرحلۀ تکاملی

ششم جدی؛ مرحلۀ تکاملی

پروسۀ فرسایش جامعۀ نیمه فیودالی و قبیله‌سالاری سرعت کسب کرد؛ دولت فاسد داوود خان سرنگون شد. حزب، نظام را گروگان گرفته و در انحصار خود قرار داد. طی فرامین هشت گانه، تدابیری روی دست گرفته شد و انجام یافت. گرایش...

ادامه مطلب...
روس‌هـا افغـانستان را گـرفتنـد به بـهانۀ ۶ جـدی

روس‌هـا افغـانستان را گـرفتنـد به بـهانۀ ۶ جـدی

آغاز روزهای زمستان دلگیر ماه جدی سال 1358 خورشیدی بود، برف کوه‌ها و دامنه‌های خیرخانه را سفید ساخته بود. روزهای سختی بود، رژیم نو با شدت و حدت فراوان مردم را در خانه‌های‌شان تخته‌بند ساخته بود؛ در بیش از یک‌سال...

ادامه مطلب...
شگفتـی وجـود پـدر  در نـوع انسـان

شگفتـی وجـود پـدر در نـوع انسـان

بخش دوم و پایانی/ به نظر می‌رسد که این امر هم چنان در مورد پدرانی که من و همکارانم امروز، در سراسر جهان، درباره‌ی آن‌ها تحقیق می‌کنیم صادق است. در همه‌ی فرهنگ‌ها، صرف‌نظر از الگوی اقتصادی‌شان، پدر مهارت‌های حیاتی برای بقا...

ادامه مطلب...
شگفتـی وجـود پـدر  در نـوع انسـان

شگفتـی وجـود پـدر در نـوع انسـان

بخش نخست/ در میان خویشاوندان نزدیک ما در جنس حیوان، فقط نوع انسان است که دارای پدری همدل و شریک در زندگی کودک است. چرا فرایند تکامل، پدر ازخودگذشته را مطلوب دانسته و ترجیح داده است؟ آن‌چه ما را از میمون‌های انسان‌نمایی...

ادامه مطلب...
بررسی سیر روشنفکری  در افغانستان

بررسی سیر روشنفکری در افغانستان

سیر روشنفکری در افغانستان از آغاز کار تاکنون پریشان حال بوده و حتی نمی‌توان به عنوان یک جریان ثابت شناخت. قشر روشنفکر در افغانستان به عنوان یک سلسله‌ی دوام‌دار نبوده و با حرکت‌های مقطعی و گاه احساسی شناخته می‌شود. این...

ادامه مطلب...
Page 14 of 735« First...1213141516...2030405060...Last »