کُل‌گـرایی در بـرابـر تقلیـل‌ گرایـی

کُل‌گـرایی در بـرابـر تقلیـل‌ گرایـی

بخش دوم و پایانی/ اگر عده‌یی از مردم را جمع کنید که نیمی از آن‌ها تنها هایدروجن را بشناسند و نیمی دیگر صرفاً آکسیجن‌شناس باشند و به این دو گروه آب را نشان دهید، بدون شک از تشخیصِ آن عاجز خواهند...

ادامه مطلب...
«جنـایتِ  هولنـاک»

«جنـایتِ هولنـاک»

در صفحات اجتماعی دیدم که در یک میدان کرکت در ننگرهار انفجاری صورت گرفته و سبب شهید و زخمی شدن حدود 40 نفر از هموطنان ما گردیده است .این فاجعه پرسش‌های جدیی را که پیش می‌کشد، این است که آیا...

ادامه مطلب...
«جامعه‌شناسی»  به مثابۀ «تجددشناسی»

«جامعه‌شناسی» به مثابۀ «تجددشناسی»

جامعه‌شناسي، رشته‌يي است كه اجمالاً در تعريف كاركردِ خود مدعي است كه مي‌خواهد جامعه را به صورت علمي مورد بررسي قرار دهد؛ دو نكتة اساسي و وجه تمايز اين رشته كه در قرن 18 توسط اگوست كنت بنيان نهاده شده،...

ادامه مطلب...
کُل‌گـرایی در بـرابـر تقلیـل‌ گرایـی

کُل‌گـرایی در بـرابـر تقلیـل‌ گرایـی

بخش نخست/ در نظریۀ آشوب، از مفهومی به نام اثر پروانه‌یی بحث می‌شود که می‌گوید: بال زدن یک پروانه در چین می‌تواند برانگیزانندۀ توفانی بزرگ در امریکا باشد. بنابراین چگونه می‌توان گفت که من برای خود یا سازمانِ خود و یا...

ادامه مطلب...
از «زیـن» فـرود  آییـد!

از «زیـن» فـرود آییـد!

مردمان شمال افغانستان برای کسانی که مدتی در قدرت بوده اند و بعد از برکناری، هنوزهم می‌پندارند که در قدرت اند، می‌گویند: فلان شخص از اسپ فرود آمده است، اما از زین نه! گفتار بالا، به حال شماری از «مدعییان سیادت...

ادامه مطلب...