احمد شاه مسعود   با یارانش همیشه صمیمی بود

احمد شاه مسعود با یارانش همیشه صمیمی بود

مودب، حرمت‌گذار، خليق، صادق، يك‌رنگ و متواضع بود. نه‌تنها با دوستانش كه حتي با دشمنانش برخورد احترام‌برانگيز داشت و نام هيچ مخالف و دشمن‌اش را با تحقير و توهين نمي‌گرفت. با دوستان و يارانش هميشه صميمي بود و در برابر شان...

ادامه مطلب...
شهید احمدشاه مسعود و تاجیکستان

شهید احمدشاه مسعود و تاجیکستان

در جمهوری تاجیکستان مردم از جهات مختلف در مورد قهرمان ملی ما حرف‌هایی دارند. بزرگ‌سالان این کشور که هنگام تجاوز قوای شوروی به افغانستان جوان بودند، مدام از ایستاده‌گی و مقاومت مردم افغانستان شنیده بودند و دراین میان نام شهید احمدشاه...

ادامه مطلب...
درمانده‌گی‌های سیاست خارجی در فاصلۀ تا رسیدن  به اصول سیاست خارجی

درمانده‌گی‌های سیاست خارجی در فاصلۀ تا رسیدن به اصول سیاست خارجی

چند روز قبل مقاله‌یی در وصف کارکردهای دستگاه سیاست خارجی کشور از سوی یکی از مشاورین فرهنگی این نهاد نگاشته شد و در مقاله «اصلاح و معیاری سازی دستگاه دیپلوماسی» که نوعی پاسخ به آن نوشته بود، برخی ضعف‌ها و...

ادامه مطلب...
یک نوجـوانِ امـروزی چنـد روز بـدون اینتـرنت زنـده می‌مـانـد؟

یک نوجـوانِ امـروزی چنـد روز بـدون اینتـرنت زنـده می‌مـانـد؟

بخش دوم/ --------------- نویسنده: رزی آیفولد/ برگردان: علیرضا شفیعی‌نسب/ ------------------------ ما از گروهِ خود خواستیم تا حس‌ و حال‌های خود را ثبت کنند و به حس‌ شان در طول روز نمره‌‌یی از ۱(خیلی منفی) تا ۱۰ (خیلی مثبت) بدهند. چندین نفر از آن‌ها گزارش...

ادامه مطلب...
نامه چـارلی چاپلیـن  به دختـرش جـرالدین چاپلیـن

نامه چـارلی چاپلیـن به دختـرش جـرالدین چاپلیـن

دخترم جرالدين، از تو دورم. ولی یک‌لحظه، تصوير تو از ديدگانم دور نمی‌شود. تو كجايی؟ در پاريس، روی صحنۀ تئاتر پرشكوه “ شانزليزه “...؟ اين را می‌دانم و چنان است گويی در اين سكوت شبانگاهی، آهنگ قدم‌هايت را می‌شنوم. شنيده‌ام،...

ادامه مطلب...