هایدگر  از  چه سخن می‌گوید؟

هایدگر از چه سخن می‌گوید؟

بخش دوم/ چرا هایدگر که بوی اقتدار کلیسای توماس اکویناسی و قرون وسطایی می‌دهد، بر اهمیت «وجود» تأکید می‌گذاشت؟ ولی آیا باور او به «وجود» به‌عنوان وجود حاضر در جهان، او را زمینی نمی‌کرد؟ و بدین‌سان، آیا سوژۀ یا دازاین (یا...

ادامه مطلب...

برابـری و آزادی و جـایگاه زن در تاریـخ

چکیده: تاریخ کجاوه‌یی از هنجارها و ارزش‌هایی است که توانسته سبب پیدایش ساختارهای اجتماعی، فرهنگی، دینی، سیاسی و... گردد. در این میان، اما آنچه بشر در امتداد تاریخ برای دست‌یابی به آن با -نوع خود- سر ستیز داشته است، «برابری» و...

ادامه مطلب...
بررسی اوضاع سیاسی ـ اجتماعی بادغیس در حکومت وحدت ملی

بررسی اوضاع سیاسی ـ اجتماعی بادغیس در حکومت وحدت ملی

بخش دوم/ چالش‌ها و نگرانی‌های موجود در ولایت بادغیس ولایت بادغیس از اوایل شکل‌گیری نظام نوین دولت تا تشکیل حکومت وحدت ملی، حامل یک سری از چالش‌ها و مشکلاتِ به‌خصوصِ خود می‌باشد و دوره‌های پی در پی است که مردم از اساسی‌ترین...

ادامه مطلب...
هایدگر  از  چه سخن می‌گوید؟

هایدگر از چه سخن می‌گوید؟

بخش نخست/ از آن‌جا که سیاست اجرای فلسفه در عمل است و فلسفه (یا جهان‌بینی) ذات سیاست؛ از این‌رو ماهیت هر فلسفه‌یی را به‌طور اعم و فلسفۀ هایدگر را به‌طور اخص نمی‌توان شناخت مگر در عمل سیاسی. زیرا تنها در عمل...

ادامه مطلب...

نقش حیاتی مارشالِ افغانستان در گذار به دموکراسی

مانتسکیو نظریه‌پرداز فرانسوی که در قرن هفدهم نظریۀ تفکیک قوا و حکومت مبتنی‌بر قانون و آزادی‌های قانونی را در کتاب مشهورش «روح‌القوانین» تیوریزه کرد، گفت که این یک قاعده است که قدرت را با قدرت و ثروت را با ثروت...

ادامه مطلب...