با سماچیان و افغانستان

با سماچیان و افغانستان

باسماچیان، جماعتی از مسلمانان ترکستان یا آسیای مرکزی بودند که چند ماه پس از انقلاب کمونیستی ۱۹۱۷ روسیه، قیام کردند. مبارزۀ آنان که به مدت ۱۲ سال یعنی تا سال ۱۹۳۰ طول کشید، هزینه‌های فراوانی را بر رژیم نوپای بلشویک‌های...

ادامه مطلب...
نگاهی نوبه قرآن/ فشرده‌یی از نظریاتِ شحرور در قرآن شـناسی

نگاهی نوبه قرآن/ فشرده‌یی از نظریاتِ شحرور در قرآن شـناسی

بخش چهارم/ 5. القرآن العظیم اسباب نزول ندارد. نوشته‌های سنتی در عین حال، اعتقاد به اسباب نزول برای تمام آیات قرآن کریم از بیان اسباب نزول برای بسیاری از آیات عاجز مانده‌اند، درحالی‌که توجه نکرده‌اند که بخش “القرآن العظیم” در اصل...

ادامه مطلب...
مکتب تمدن‌آفرینِ  رمضان

مکتب تمدن‌آفرینِ رمضان

بخش سوم/ روزه و سياست روزه در تاریخ سـیاست و روابط بین‌الـدول هـم نقـشـی فرامـوش‌ناشدنی ایفا نموده است. یکی از این نمـونه‌ها، تجربۀ سیاسی مهاتما گاندی رهبر بزرگِ هند است که از روزه سلاحی ساخت و دشمن اشغال‌گر را با آن کوبید...

ادامه مطلب...
نگاهی نوبه قرآن/ فشرده‌یی از نظریاتِ شحرور در قرآن شـناسی

نگاهی نوبه قرآن/ فشرده‌یی از نظریاتِ شحرور در قرآن شـناسی

بخش سوم/ ب) الذکر واژۀ ذکر به صورتِ معرف «ال» صفت شیئ قرار داده شده است و این نشان می‌دهد که “الذکر” صفت قرآن کریم است و ذکر، یاد کردن به صورت زبانی را گفته می‌شود که در این صورت، منطبق...

ادامه مطلب...
مکتب تمدن‌آفرینِ  رمضان

مکتب تمدن‌آفرینِ رمضان

بخش دوم/ روزه و جوامع استهلاکی فروشگاه‌ها و مغازه‌های عصرِ ما حکم نمایشگاه‌هایی را دارند که هر آن‌چه به ذهن آدمی خطور کند، آن‌جا پیدا می‌شود. این از یک‌سو و تسهیلات قرض‌دهیِ بانک‌ها و کریدت‌کارت‌ها (کارت‌های اعتباری) از سوی دیگر، انسان عصر...

ادامه مطلب...
Page 2 of 54612345...1020304050...Last »