جایگاه حقوقی صلح در شریعت اسلامی

جایگاه حقوقی صلح در شریعت اسلامی

بخش دوم/ ب، بار حقوقی صلح به لحاظ حقوقی صلح به دو صورت مطرح می‌باشد. یک، صلح به عنوان یک موضوع مستقل و بنفسه. دو، صلح به عنوان یک فرع بر موضوعات مستقل دیگر. به صورت اول، معمولاً در حوزۀ حقوق عمومی...

ادامه مطلب...
درباره فلسـفه علـوم اجتـماعی

درباره فلسـفه علـوم اجتـماعی

بخش دهم/ دورکیم بیشتر از هر چیزِ دیگر برای دو هدفِ عمده به گونۀ منسجم و پی‌گیر فعالیت نموده است: 1. دانشِ اجتماعی را بر بنای داده‌های عینی و روش تجربی همچون علمِ دقیق جامعه در نظر گرفته بود. او با در...

ادامه مطلب...
از چک کردنِ مداومِ گوشی‌تان دست بردارید

از چک کردنِ مداومِ گوشی‌تان دست بردارید

بخش دوم و پایانی/ معیارهایِ ارایه شده در دسته‌بندی و تشخیص رفتارهای اعتیادگونۀ افرادی که به تلیفونِ همراه اعتیاد دارند، کاملاً برهم می‌ریزد و دگرگون می‌شود. اساسِ این معیارها سوءمصرفِ مواد یا اعتیاد به قمار است. به عنوان نمونه، در مطالعات...

ادامه مطلب...
جایگاه حقوقی صلح در شریعت اسلامی

جایگاه حقوقی صلح در شریعت اسلامی

بخش نخست/ پیش‌گفتار صلح یکی از واژه‌های دارای کاربرد وسیع در حوزه‌های مختلف اجتماعی است و معمولاً وقتی در جامعه‌یی جنگ وجود داشته باشد، از اهمیت بیشتری برخوردار می‌گردد و به عنوان یک آرمان مورد توجه افرادِ خسته از جنگ قرار...

ادامه مطلب...
آیین مصاحبه

آیین مصاحبه

 بخش یازدهـم/ گفته‎اند که مصاحبه جنگِ گلادیاتورها نیست، بلکه پرسشی‌ست که مخاطبان می‎خواهند پاسخِ آن را داشته باشند. بنابراین با اشخاصی که جنبۀ فرهنگی دارند، خوش‌طبعی باید شود تا مصاحبه از شیوۀ خشک و خسته‎کُنِ آن بیرون آید، خصوصاً در مصاحبه‎های...

ادامه مطلب...
Page 29 of 689« First...1020...2728293031...4050607080...Last »