وحدت ملی؛ درختی‌ که در شوره‌زار رویید

وحدت ملی؛ درختی‌ که در شوره‌زار رویید

بخش دوم/ طالبان به دلیل این‌که خود را سر تا پا با لباس شریعت آراسته بودند! می‌بایست از یک رنگی کردن جامعه از نگاه مذهبی آغاز می‌کردند، به همین اساس آنان در ابتدای مبارزات‌شان فرمان قتل پیروان فرقۀ اهل تشیع را...

ادامه مطلب...
محـمد عبده؛  سرسلسـلۀ فقیـهانِ متجـدد

محـمد عبده؛ سرسلسـلۀ فقیـهانِ متجـدد

بخش هفتم / پُرواضح است که بسیاری از اهل تصوف، از جملۀ دعوت‌گران به توکل اند، و محمد عبده به عنوان یک احیاگرِ فکر دینی مسوولیت داشت که اشتباهاتِ این طیف از مردم را برملا سازد و خطر آن‌ها را بر...

ادامه مطلب...
وحدت ملی؛ درختی‌ که در شوره‌زار رویید

وحدت ملی؛ درختی‌ که در شوره‌زار رویید

بخش نخست/ وحدت ملی چیست و در چه‌گونه سرزمین‌هایی می‌روید؟ چرا مردم افغانستان با وجودی که از سال‌ها بدین‌سو ظاهراً در زیر سایۀ درخت وحدت ملی به سر برده‌اند، ولی در عمل به هم‌گرایی و به‌زیستی شهروندی نرسیدند؟ وحدت ملی به‌...

ادامه مطلب...
محـمد عبده؛  سرسلسـلۀ فقیـهانِ متجـدد

محـمد عبده؛ سرسلسـلۀ فقیـهانِ متجـدد

بخش ششم/ عقل، لغت یا تأویل از منظر محمد عبده محمد عبده با میراث معرفت‌شناختی اسلامی‌یی مواجه شد که عقل در آن کنار زده شده بود، پس وی به تقویت عقل پرداخت. عقل در اندیشۀ محمد عبده اهمیت اساسی و مرکزی داشت....

ادامه مطلب...
د کـوم ځـای یـی؟

د کـوم ځـای یـی؟

طالبان یک گروه مزدور، تفرقه‌افگن و به شدت قوم‌گرا استند. به تاریخ 23 حمل 1378 خورشیدی، به‌خاطر دیدن کودکانم از درۀ پنجشیر به شهر کابل آمدم. آمدن از پنجشیر به کابل در زمان حاکمیت طالبان، در واقع سفر سخت، طاقت‌فرسا و...

ادامه مطلب...
Page 30 of 612« First...1020...2829303132...4050607080...Last »