بررسی علیت در تاریخ

بررسی علیت در تاریخ

واژۀ «علیت» در اصطلاح فلسفه به دو صورت، عام و خاص به‌ كار می‌رود. مفهوم عام علیت، عبارت است از: موجودی كه تحقق پدیدۀ ديگری مانع بر آن باشد؛ هر‌چند برای تحقق آن كافی نباشد و مفهوم خاص آن، عبارت...

ادامه مطلب...
سنجش حملۀ راسل به هگل

سنجش حملۀ راسل به هگل

بخش سوم و پایانی/ . «منطق حدی» نزد هگل راسل متافیزیک هگلی را در استفادۀ صریحش از «منطق حدی» مورد حمله قرار می‌دهد. به باور راسل، این متافیزیک نهایتاً متافیزیکی خودمتناقض خواهد بود، چرا که به نظر می‌رسد گرفتارِ این ایده شده...

ادامه مطلب...
سنجشِ جمله راسل به هگ

سنجشِ جمله راسل به هگ

بخش دوم/ اجازه دهید نگاهی دقیق‌تر به این مسأله بیاندازیم که چرا به زعم راسل، «منطق حدی» ما را به وحدت‌گرایی سوق می‌دهد. مشکل زمانی پدیدار می‌شود که «منطق حدی» با یک گزارۀ رابطه‌یی مواجه می‌شود، یعنی گزار‌ه‌یی که رابطه یا...

ادامه مطلب...
چگـونه بـرای مـوفق‌تـر شـدن  از زبـانِ بـدن استفـاده کنیـم؟

چگـونه بـرای مـوفق‌تـر شـدن از زبـانِ بـدن استفـاده کنیـم؟

بخش پنجـم و پایانی/ مناره کردن انگشتان هنگامی که فردی انگشتانِ خود را به هم فشرده و چانه و دهان را روی سر انگشتان قرار می‌دهد، نـشانگر تفکرِ عمیق است. مانند زمانی که شخص به امید شنیدنِ جواب می‌باشد. همچنین حایلی اسـت...

ادامه مطلب...
سنجشِ حملۀ راسل به هگل

سنجشِ حملۀ راسل به هگل

بخش نخست/ 1. مقدمه در حوالی سال 1900 راسل انتقاد از ایده‌آلیسمی را آغاز کرد که در آن زمان در بریتانیا حاکم بود. علاقۀ وافرش به ریاضیات و بنیادهای آن، وی را متقاعد ساخت که فلسفۀ وحدت‌گرایی که ایده‌آلیست‌ها آن را مسلم...

ادامه مطلب...
Page 31 of 735« First...1020...2930313233...4050607080...Last »