سخنرانی و فن بیان

سخنرانی و فن بیان

بخش سی‌اُم دقایقِ اول یا شاید بهتر باشد بگویم ثانیه‎های اولِ هر سخنرانی باید این اتفاق بیفتد که با مواردی که بیان می‎کنیم، مخاطب را به صحبت‌های خود وصل سازیم. اگر نتوانیم این کار را انجام بدهیم، در طول سخنرانی وصل‌کردنِ...

ادامه مطلب...
نقش نهاد های دینی در فرایند توسعه سیاسی افغانستان

نقش نهاد های دینی در فرایند توسعه سیاسی افغانستان

بخش نهم/ ب. جریان‌های فرهنگی- مذهبی 1- تصوف (متصوفین) تصوف با ظهور غزنوی‌ها در سرزمین بزرگِ خراسان رشد یافت و حتا به نوع خاصِ تصوف به‌ نام «تصوف خراسانی» مشهور گردید، که از عمده جریان‌های فکری جهان ـ از مسیحیت، هندو و فلسفۀ...

ادامه مطلب...
سخنرانی و فن بیان

سخنرانی و فن بیان

بخش بیســت‌ونهـم/ 1. پیامِ به‌یادماندنی برای پایان دادن به سخنرانی: بیانِ یک پیامِ به‌یادماندنی هم می‎تواند تأثیر فوق‎العاده‎یی بر مخاطبان داشته باشد. هرچقدر این پیام پُرمعناتر باشد، بهتر است. در یک پیامِ به‌یادماندنی می‎توانیم از سخنان بزرگان که مرتبط با موضوعِ...

ادامه مطلب...
استـراتژی نظـامی  و اهـمیت عـامل روانـی

استـراتژی نظـامی و اهـمیت عـامل روانـی

استراتژی یکی از مقوله‌های کهن در علوم و فنون نظامی است. از اوایل قرن بیستم، استراتژی کاربرد وسیع‌تری یافت و عناوینی چون استراتژی ملی و استراتژی بزرگ در کنار استراتژی فرهنگی و استراتژی اقتصادی مطرح شد. در عصر حاضر، به...

ادامه مطلب...
نقد به‌مثابۀ میکانیسمِ دفاعی  و فرافکنی روان‌رنجوری

نقد به‌مثابۀ میکانیسمِ دفاعی و فرافکنی روان‌رنجوری

ادبیات، میدان آشوب‌گری چند چهرۀ تراتولوجیست نیست. ما در امرِ پرداختنِ به ادبیات، دیودیسی‌گری و کژریخت‌سازی خودمان را نباید با ادبیات و نقد به اشتباه بگیریم. منتقد باید بر جنونِ نقد لگام بزند، نه این که همه کوشش آن این...

ادامه مطلب...