اسلام‌گرایان  و رؤیای ناتمامِ حکومت اسلامی

اسلام‌گرایان و رؤیای ناتمامِ حکومت اسلامی

بخش نخست/ خلافت اسلامی در تاریک‌ترین لحظه‌های خویش به سر می‌بُرد و در اوجی از فساد و انحطاط فکری و سیاسی و نظامی قرار داشت و به تبع آن، امت اسلامی نیز در خوابی عمیق فرو رفته بود که ناگاه ستاره‌یی...

ادامه مطلب...
امان‌الله خان  و معارف عصری

امان‌الله خان و معارف عصری

بخش سوم و پایانی/ یک نویسنده و پژوهشگر امریکایی که سقوط سلطنت امان الله خان را در کتاب»اصلاحات و انقلاب 1929» مورد بررسی قرار داده است می نویسد: «پروگرام امان الله خان پروگرامی بود منسجم، وسیع و جسور. او میخواست که...

ادامه مطلب...
رشته‌بنـدی تحصیـلی  چـرا  و چگـونه؟

رشته‌بنـدی تحصیـلی چـرا و چگـونه؟

وزارت معارف در این روزها نظرسنجی‌یی را به راه انداخته است که آیا تعلیمات ثانوی رشته‌بندی شود یا خیر. آیا رشته‌بندی از نظر علمی و نتایج سایر کشورها مفید است یا خیر؟ آیا در شرایط افغانستان قابل است یا خیر؟...

ادامه مطلب...
امان‌الله خان  و معارف عصری

امان‌الله خان و معارف عصری

بخش دوم/ اکنون که شما علما می گوئید که خروج صبیات نیز برای تعلیم مستحسن (پسندیده) نیست، بالفعل ما در این مفکورۀ تان با شما محض مراعات شرع شریف متفقیم اما گمان نمی کنم که دیگر علمای اسلام و فضلای هند،...

ادامه مطلب...
تفـاوت رهبـری و مـدیریت در مـردان و زنـان

تفـاوت رهبـری و مـدیریت در مـردان و زنـان

مقدمه زمینه‌های آموزش مدیریت تمرکز به رهبری جمعی و سالم در مردان و زنان دارد پس برای سازماندهی بهتر امور ماحول ما نیاز به رهبری محسوس و ملموس می‌باشد. رهبری و لیدرشیپ از ما می‌طلبد که به نیازهای اساسی گروه‌های بشری...

ادامه مطلب...