فرهنگ  و ماندگاری ملی

فرهنگ و ماندگاری ملی

بخش نخست/ چکيده: فرهنگ را شناس‌نامۀ ملت‌ها دانسته اند. فرهنگ حيات پويايي ملت‌ها را تضمين مي‌کند و در زوال فرهنگ،‌ مسخ و مرگ ملت‌ها مسجل مي‌گردد. عصر امروز را عصر سلطه‌گري و هجوم فرهنگي می‌توان خواند. قدرت‌هاي جهانی با اشاعۀ فرهنگ...

ادامه مطلب...
اگر بخواهیم، می توانیم ! بررسـی مختصر راه‌های رسـیدن  به موفقیـت

اگر بخواهیم، می توانیم ! بررسـی مختصر راه‌های رسـیدن به موفقیـت

بخش یازدهم/ یکی از افرادی که لزوم داشتن هدف را برای انسان به بهترین شکل تشریح کرده، دکتر ویکتور فرانگل «Viktor» است. فرانکل، کتاب مشهور خود «انسان در جست‌وجوی معنا» را هنگامی که در جنگ جهانی دوم در یک اردوگاه کار...

ادامه مطلب...
استـدلال‌هـای درست مـی‌تـوانند  از تنـدروی جلوگیـری کننـد

استـدلال‌هـای درست مـی‌تـوانند از تنـدروی جلوگیـری کننـد

بسیاری از بهترین دوستانم فکر میکنند که بعضی از باورهای درونی و عمیق من در مورد مسایل مهم، مشخصاً نادرست یا حتا بی معنا هستند. گاهی، آنها این حرف ها را جلوی رویم می‌زنند. با این حال، چطور هنوز میتوانیم...

ادامه مطلب...
دروغ‌گویـی  و علل آن  در کودکان

دروغ‌گویـی و علل آن در کودکان

مقدمه یکی از انحرافاتی که موجب شکایت والدین از فرزندان خود می‌باشد، درغگویی است. اکثر والدین از این شکایت دارند که فرزندان‌شان، با وجود این‌که از هیچ‌گونه رسیدگی در تربیت وی قصوری به عمل نمی‌آید، دروغ‌گو بار آمده یا مغلطه و...

ادامه مطلب...
اگر بخواهیم، می‌توانیم! بررسـی مختصر راه‌های رسـیدن به موفقیـت

اگر بخواهیم، می‌توانیم! بررسـی مختصر راه‌های رسـیدن به موفقیـت

بخش دهم/ یادتان باشد؛ در جست‌وجوی هر چیزی که باشید، به همان دست خواهید یافت. پرسیدن موجب می‌شود پاسخ‌هایی که ظاهراً وجود ندارند، پیدا شوند. برای آنکه به سطحی تازه از موفقیت در هر یک از جنبه‌های زنده‌گی دست پیدا کنید،...

ادامه مطلب...