برای تاریخ باید نوشت

برای تاریخ باید نوشت

با برگزاری اولین جلسه فرماندهان جهادی در ماه قوس 1362 در «شرشر» اشکمش، نخستین گام در جهت تحقق اهداف مهم آمرصاحب از آتش‌بس با قوای شوروی و سفر به صفحات شمال کشور برداشته شد. دو ماه زمستان 1362 در رفت...

ادامه مطلب...
سویۀ تمثیلی مدرنیته

سویۀ تمثیلی مدرنیته

«کُل جهان مرئی چیزی نیست مگر فروشگاهی که کالاهایش تصویرها و نشانه‌هایند.» بودلر در متن تجربۀ مدرنیته آنچه بیش از هر چیز به چشم می‌آید، تولید انبوه «امر نو» است. به میانجی تجربۀ مدرنیته، ما خود را در وضعیتی می‌یابیم که از...

ادامه مطلب...
سخنرانی و فن بیان

سخنرانی و فن بیان

بخش چهـل‌و‌هشـتم / بهترین سخنرانی‎ها، آن‎هایی‌ست که با محوریت حضار، طراحی و اجرا می‎شود. با کمی بررسی، انتظارات مخاطبان را کشف خواهید کرد. اگر شما در خصوص کارآفرینی سخنرانی خواهید داشت؛ واضح است که شرکت‎کننده‎گانِ شما به راه‎اندازی کسب‎وکاری مستقل علاقه...

ادامه مطلب...
حُجیت سُنت

حُجیت سُنت

بخش دوم و پایانی/ شاید هیچ موقف تاریخی و دینی پیامبر و یاران بزرگ او را به اندازه مورد «منع تدوین شفاهی و کتبی حدیث» مصداق «سُنت» نتوان یافت. حالا وقتی سُنت را حجت بدانیم که هست، پس منع حدیث بالضروره...

ادامه مطلب...
ماجـرای جاسـوس انگلیس که در قنـدهار پیش‌نمـاز شد

ماجـرای جاسـوس انگلیس که در قنـدهار پیش‌نمـاز شد

یکی از شیوه‌های جاسوسی انگلیس در دورۀ استعمار، اعزام جاسوسان این کشور در لباس ملاها به مساجد مناطق مسلمان‌نشین بود. داستان‌های فراوانی از حضور ملاهای بریتانیایی در هند و پاکستان فعلی و همچنین خاورمیانه وجود دارد. داستان مشهوری است که...

ادامه مطلب...