آیا دوران دموکراسی پایان یافته است؟

آیا دوران دموکراسی پایان یافته است؟

بدترین نوع حکومت ــ البته غیر از تمام دیگر انواع حکومت‌ها ــ با مشکلات فزاینده‌ای روبه‌رو است. چهار مورخ نامدار آینده‌ی این نوع حکومت‌ را بررسی کرده‌اند. دموکراسی آتنی هنوز متحقق نشده است ادیث هال، استاد ادبیات یونان و روم باستان در...

ادامه مطلب...
آیین مصاحبه

آیین مصاحبه

بخش بیســت‌وهشتـم/ سوال: طوری‎که به همکار من‌ گفتید، وقتی که امریکا قبول نمی‎کند که این چنین واقعیت داشته باشد، تحقیقات دولت افغانستان چه می‎شود و این نقض امضای پیمان نیست که جانب امریکا کرده است؟ جواب: تحقیقاتِ ما نشان می‌دهد که تــوپ‌ها...

ادامه مطلب...
راه‌هایی موثر برای این‌که فرزندتان به حرفِ شما گوش دهد

راه‌هایی موثر برای این‌که فرزندتان به حرفِ شما گوش دهد

بخش پنجم و پایانی/ اگر فردی به درخواستِ شما برای بارِ هزارم در یک روز جواب منفی بدهد، چه حسی نسبت به آن فرد پیدا می‌کنید؟ آیا اگر او درخواستی از شما بکند، با وی همکاری می‌کنید؟ نه. من هم همین‌طور! اگر...

ادامه مطلب...
روایت ناشنـاس از تاریـخ پیچیـده  و خـون‌بـار

روایت ناشنـاس از تاریـخ پیچیـده و خـون‌بـار

فرصت یافتم تا کتابِ ناشناس ناشناس نیست را بخوانم. این کتاب تنها سرگذشت یک آواز خوان و هنر مندی به‌نام دکترصادق فطرت ناشناس، نیست. این کتاب برگی از تاریخ افغانستان در مقطعی از تاریخ پیچیده، خون‌بار و تاریک افغانستان است....

ادامه مطلب...

بازی با برگ تبارگراییِ لگام‌گسیخته در سیمای نو

با گرایش روز افزون و لغزنده پاکستان به سوی چین، امریکا و انگلیس به کمک هند در برنامه دارند تا بار دیگر پشتونیسم افراطی و لگام گسیخته را در کشور دامن بزنند تا زمینۀ کار گیری از ابزار فشار بر...

ادامه مطلب...