کارکرد و ویژه‌گی‌های احزاب سیاسی در دولت مُدرن

کارکرد و ویژه‌گی‌های احزاب سیاسی در دولت مُدرن

بخش نخست/ مقدمه جوامع انسانی بدون ایجاد قواعد و پیمان‌های مناسبی که به شکل گسترده مورد تأیید قرار گرفته باشد، پایدار نمی‌شوند؛ یعنی به رفاه و به‌ویژه توسعه دست نمی‌یایند. قواعد و پیمان‌ها، ثبات، نظم و توسعه را شکل می‌دهند و ناظر...

ادامه مطلب...
سخنرانی و فـن بیان

سخنرانی و فـن بیان

بخش هفدهـم/ فصل چهارم انتخاب موضوع و آماده‎کردن متن سخنرانی قبل از انتخاب موضوع سخنرانی باید هدف از سخنرانی مشخص گردد. هدف از سخنرانی را می‎توان به فانوس دریاییِ یک سخنرانی تشبیه کرد که جهت و سمت‎وسوی سخنرانی را نشان می‎دهد؛ چون وقتی...

ادامه مطلب...
پوپولیسم چگونه به روح زمانه تبدیل شد؟

پوپولیسم چگونه به روح زمانه تبدیل شد؟

واژۀ «پوپولیسم» در قرن بیستم به ندرت به کار می‌رفت؛ پوپولیسم واژه‌یی بسیار تخصصی بود که صرفاً توسط مورخان امریکایی برای توصیف پوپولیست‌های کشاورز میانۀ قرن نوزدهم به کار می‌رفت. متخصصان امریکاییِ (عمدتاً مارکسیستِ) علوم اجتماعی بیش از هر چیز...

ادامه مطلب...
خاطره‌یی از یک بحثِ تلویزیونی/ نقدی بر ادبیات کاربردی مجریانِ شماری از برنامه‌های تلویزیونی

خاطره‌یی از یک بحثِ تلویزیونی/ نقدی بر ادبیات کاربردی مجریانِ شماری از برنامه‌های تلویزیونی

جنگ بر ادبیات، گفتار و رفتارِ جوانانِ دانشگاهی و رسانه‌ییِ ما نیز بی‌اثر نبوده است. یکی از شب‌ها در برنامۀ یک تلویزیونِ جاافتاده و جهانی در بحثی در حوزۀ معارف حضور یافتم و در دفاع از موقفِ معارف به سخن...

ادامه مطلب...
سخنرانی و فـن بیان

سخنرانی و فـن بیان

بخش شانزدهـم/ 1. مفید بودن گفتار: از دیدگاه آداب دینی، گفتار باید به حالِ گوینده یا شنونده سودمند باشد. از گفتن سخنانِ بیهوده و بی‌ارزشی كه نفعی به حالِ دنیا و آخرت ندارد، باید خودداری كرد. در واقع اگر گویندۀ سخن،...

ادامه مطلب...