سخنی مختصر در رابطه با منافع ملی

سخنی مختصر در رابطه با منافع ملی

از چندسال بدین‌سو اصطلاح منافع ملی به گونۀ گسترده‌ در بحث‌ها و تحلیل‌هایِ صاحب‌نظران کاربرد یافته و همواره آن‌ها به این اصطلاح تمسک جسته‌اند. با وجود آن‌که در رابطه با این مقوله، کمتر کندوکاو شده و تعریفِ گویا و مشخصی...

ادامه مطلب...
کار یا سوهان روح؟

کار یا سوهان روح؟

بخش نخست اگر شما کارتان را دوست داشته باشید، از انجامِ آن لذت خواهید برد و مشکلاتش را به‌راحتی تحمل می‌کنید. دیگر فکر کردن به روز شنبه به عنوان شروع روز کاری عذاب‌تان نمی‌دهد و مسایلی مثل دوری راه، ساعت زیاد...

ادامه مطلب...
هگل و تاریخ تمدن‌های کهن

هگل و تاریخ تمدن‌های کهن

بخش دوم و پایانی هانیه‌السادات رجبی / كارشناس‌ ارشد فلسفه هگل به دو نکتۀ اساسی که باعث به فعلیت نرسیدن این شکوفایی گردیده، اشاره می‌کند. ابتدا به این‌که در یونان برده‌داری رواج داشته است (برده‌ها در آن روزگار، عده‌یی از شهروندان دولت‌شهرهای...

ادامه مطلب...
سه عامل کلیدیِ کارکرد افراد نخبه در هر زمینه‌یی

سه عامل کلیدیِ کارکرد افراد نخبه در هر زمینه‌یی

مترجم: فرشاد سجادی هیچ‌کس کارشناس و نخبه به دنیا نمی‌آید، بلکه در طول زمان ساخته می‌شود: نوازنده‌گان، نوابغ، نخبه‌گان و برجسته‌گان در زمینه‌های موسیقی، هنر، ریاضیات، مغز و اعصاب ... نمی‌توانند با شاخص‌های مهم اولیه، از پیش شناخته و پیش‌بینی شوند....

ادامه مطلب...
هگل و تاریخ تمدن‌های کهن

هگل و تاریخ تمدن‌های کهن

بخش نخست هانیه‌السادات رجبی / كارشناس‌ ارشد فلسفه 1. مقدمه در زبان آلمانی دو واژه برای تعریف «تاریخ» وجود دارد: 1. Historia صورت یونانی واژه («پژوهش، دانش، علم، شرح مکتوب پژوهش‌ها، روایت، تاریخچۀ رویدادها» که خود، از واژه «Historein» به معنای پژوهش کردن، کندوکاو...

ادامه مطلب...