راه‌های نابودی زمین

راه‌های نابودی زمین

بخش نخست در انتهای سالِ ۲۰۱۲ دنیا به پایان نرسید، اما بررسی تهدیدهای داخلی و خارجی نشان می‌دهد که زمین عمری ابدی ندارد. واقعیت این است که سیارۀ ما تنها نقطه‌یی از کیهان است که تاکنون از وجود حیات در آن...

ادامه مطلب...
مـــرگ با آفتاب

مـــرگ با آفتاب

بخش نخست بر اساس شاخص اعلام‌شده از سوی سازمان جهانی بهداشت، افرادی که پنج‌بار در طول عمرشان آفتاب‌سوخته‌گی پوست را تجربه کرده‌اند، بیشتر در معرض خطر سرطان بدخیمِ پوست یا ملانوما قرار دارند. از طرفی، موقعیت جغرافیایی ما طوری است که...

ادامه مطلب...
بحران دینی در غرب و فلسـفۀ نو

بحران دینی در غرب و فلسـفۀ نو

آغاز عصر جدید در غرب تحولی پدید آورد که بی‌شک از تأثیرگذارترین حوادث دوران محسوب می‌شود. تغییرات ناشی از رنسانس نه تنها در روند زنده‌گی و پیشرفت‌های تکنولوژی، بلکه بر تفکرات و عقاید مردم زمان نیز تأثیری شگرف داشت. مسیحیت...

ادامه مطلب...
روش‌های نگه‌داری مطمینِ اطلاعات خانواده‌گی در ابزارهای نوینِ ارتباطی

روش‌های نگه‌داری مطمینِ اطلاعات خانواده‌گی در ابزارهای نوینِ ارتباطی

بخش دوم و پایانی هر کس می‌تواند برای خود یک Account جداگانه تعریف کند و با وارد کردن کلمۀ رمز Log خود وارد کمپیوتر شود تا اطلاعات ذخیره شدۀ خود قابل دسترسی توسط دیگر کاربران نباشد. اگر می‌خواهید برای خود Account...

ادامه مطلب...
مسـوولیت اجتماعی؛  هدف یا وسیله؟

مسـوولیت اجتماعی؛ هدف یا وسیله؟

بررسی و تحلیل سرفصل مسوولیت اجتماعی از دو منظر سازمان‌های تجاری و غیرتجاری، محتوای این نوشتار را تشکیل می‌دهد. پرداختن به این مفهوم، همانند بسیاری از مفاهیمِ کاربردی در پارادایم‌های تجاری یا غیرتجاری، دیدگاه‌های مختلفی را ایجاد می‌کند که درستی...

ادامه مطلب...