نیرویی  به نام تی.ان.تی

نیرویی به نام تی.ان.تی

بخش چهارم و پایانی ۲) خواسته‌ها و اهداف‌تان را به صورت سخنان یا بیان‌های مشخصی روی کاست ثبت کنید و این سخنان را در فراغت‌های مختلف گوش کنید تا با صدای خودتان، آن اهداف به شما تلقین شود. اکنون شما وسایل...

ادامه مطلب...
غایلۀ گوشته، یک سناریوی سیاسی است!

غایلۀ گوشته، یک سناریوی سیاسی است!

بخش نخست از اوايل ماه ثور 1392، سروصداهايي مبني بر ايجاد تأسيسات نظامي مرزي از سوي مرزداران پاكستاني به خورد رسانه‌ها داده شده است؛ چنان‌كه نخستين گلوله از ارگ ‌رياست‌جمهوري به سوي پاكستان شليك شد و منابع خبري آن را دنبال...

ادامه مطلب...
نیرویی  به نام تی.ان.تی

نیرویی به نام تی.ان.تی

بخش سوم دشمن شماره یکِ شما فکر می‌کنید چه کسی یا چیزی دشمن شماره یک شما است؟ آن دشمن، ترس است. بیش‌تر ترس‌های شما از کودکی به‌جا مانده است. اگر می‌بینید از برخورد و رویارو شدن با موقعیت‌هایی که در زنده‌گی‌تان پیش می‌آید،...

ادامه مطلب...
افکار و زنده‌گی  نظریه‌پردازانِ مکتب فرانکفورت

افکار و زنده‌گی نظریه‌پردازانِ مکتب فرانکفورت

بخش دوم و پایانی هورکهایمر و آدورنو هورکهایمر و آدورنو، از چهره‌های مهم مکتب فرانکفورت هستند. هورکهایمر در سال ۱۹۳۱، رسماً ریاست موسسه را بر عهده داشت. در زمان مدیریت او، نقد بر پوزیتیویسم آغاز شد. پوزیتیویسم از دیدگاه این مکتب، پیش‌برند،ه...

ادامه مطلب...
نیرویی  به نام تی.ان.تی

نیرویی به نام تی.ان.تی

بخش دوم سپرهای دفاعی هرگز برای یک لحظه هم که شده، فراموش نکنید که زنده‌گی یک قضیۀ منطقی است. شما در جهان علت‌ها و معلول‌ها زنده‌گی می‌کنید و در این جهان هیچ چیز به تصادف رخ نمی‌دهد. در حقیقت اسباب...

ادامه مطلب...