چه‌گونه نابغه‌هایی کوچک بپروریم؟

چه‌گونه نابغه‌هایی کوچک بپروریم؟

بخش نخست همة والدین دوست دارند که كودكاني باهوش و متفکر بار بیاورند. اگرچه هر کودکی استعداد خاص خودش را دارد، اما با بعضی از فعالیت‌ها و بازی‌ها می‌توان ذهن و مغز کودکان را از همان دوران پیش از مكتب به‌کار...

ادامه مطلب...

در مسـیر پیروزی

بخش يك‌صــدونهم تضاد رهبران در اواخر به حدی رسید که بنا بر گفتة محمد انور جگدلک، اگر قوماندان با شورا تماس می‌گرفتند، در داخل تنظیم مشکلات فراواني براي آن‌ها ایجاد می‌شد و بر اساس همین مسأله بود که قوماندانان حزب اسلامی...

ادامه مطلب...

۶ فایده داشتنِ رویکرد مثبت در محل‌ کار

ممکن است گاهی‌ اوقات کارْ چندان لذت‌بخش به نظر نرسد، اما داشتنِ رویکرد مثبت در محل ‌کار، فواید بسیار زیادی دارد که در این‌ نوشته به شش موردِ آن اشاره می‌شود. واژة «كار» تصورات مختلفی را در ذهن ایجاد می‌کند: از...

ادامه مطلب...
در مسـیر پیروزی

در مسـیر پیروزی

 بخش يك‌صــدوهـفتم تولواک: “آمرصاحب، این رهبران را ما و شما می‌شناسیم. این‌ها جور نمی‌آیند. باید شما قدرت را به شورای قوماندانان انتقال دهید. در این زمینه ما با قوماندان صاحب حقانی صحبت کرده‌ایم، سایر برادران نیز هم‌نظر هستند.” مسعود: “تولواک صاحب اگر...

ادامه مطلب...
خوب صحبت کنید تا همه عاشق‌تان شوند

خوب صحبت کنید تا همه عاشق‌تان شوند

شما چه‌طور صحبت می‌کنید؟ تندتند؟ یا شمرده‌شمرده؟ اصلاً می‌دانستید چه‌گونه‌گیِ صحبت کردنِ شما می‌تواند نمایندة شخصیت و نوع تفکرتان باشد؟ آیا به تفاوت‌ها و الگوهای گفتاریِ زنان و مردان توجه کرده‌اید؟ یا به‌طور کلی، آیا قبول دارید شخصیت هر آدمی...

ادامه مطلب...