وام‌های  خارج و  سراب توسعه

وام‌های خارج و سراب توسعه

بخش نخست مسالۀ کمک‌های خارجی به کشورهای در حالِ توسعه و توسعه نیافته موضوع تازه‌یی نیست، بلکه از زمان پایان یافتن جنگ جهانی دوم شکل عملی به خود گرفته است. با این حال تأثیر این کمک‌ها به توسعه هم‌چنان ذهن بسیاری...

ادامه مطلب...
خوش‌زبانی را تمرین کنید

خوش‌زبانی را تمرین کنید

بخش نخست ۱ـ بدزبانی از اعتبار و شأنِ شما کاسته و شخصیت‌تان را زیر سوال می‌برد. ۲ـ روابط شما را به خطر می‌اندازد. ۳ـ نزد دیگران از احترام کم‌تری برخوردار خواهید شد. ۴ـ نشان‌دهندة آن است که شما روی رفتار و هیجاناتِ خود کنترلی...

ادامه مطلب...
گستره علم و جهان دین

گستره علم و جهان دین

بخش دوم و پاياني احساس همین خطرات بود که مباحث الهیاتی، فلسفی و اخلاقی بسیاری را در جوامع آکادمیک و حتا سیاسی به‌وجود آورد که همه‌گی بر ایجاد قید و بندهایی برای فعالیت‌های علمی تاکید دارند. هرچند تابعیت علم از کلیسا،...

ادامه مطلب...
رماتیسم؛  بیمـاری هزارچهـره

رماتیسم؛ بیمـاری هزارچهـره

بخش سوم و پایانی داكتر محمدمهدی امام / فوق‌تخصص روماتولوژی چند نكته درمورد دردهای عمومی زانو و مفاصل در مراقبت از مفاصل و زانو باید توجه داشت كه نشستن روی دو زانو یا حتا چهارزانو، استفاده نكردن از توالت فرنگی [=كمد] یا هم‌چنین...

ادامه مطلب...
گستره علم و جهان دین

گستره علم و جهان دین

بخش نخست سلمان اوسطی نسبت بین علم و دین، مسالة تازه‌يی نیست و ریشه در تاریخ دین و واکنش‌های نهادهای دینی ـ به‌ويژه مسیحی ـ در قبال کشفیات جدید علمی دارد. این مساله به مرور باعث شد تا در دورة مدرن، خطی...

ادامه مطلب...