تغییر شغل  با دوازده گام طلایی

تغییر شغل با دوازده گام طلایی

بخش دوم و پایانی گام پنجم شرایط مالی خود را در نظر بگیرید. برای این‌که استاندارد سطح زنده‌گی خود را حفظ کنید، چه مقدار پول نیاز دارید. آیا می‌خواهید استاندارد زنده‌گی خود را پایین بیاورید؟ در این شرایط می‌توانید شغلی انتخاب کنید...

ادامه مطلب...
اصول خرافی  و ماتریالیستیِ فراماسون‌ها

اصول خرافی و ماتریالیستیِ فراماسون‌ها

بخش سوم و پایانی عدنان اکتار تناقض علمی انکار روح انکار وجود روح و این ادعا که هوشمندی و شعور از جنس ماده است، با علم نیز سازگاری ندارد. برعکس، اکتشافات جدید علمی نشان می‌دهند نمی‌توان شعور را تا درجۀ ماده نزول داد...

ادامه مطلب...
تغییر شغل  با دوازده گام طلایی

تغییر شغل با دوازده گام طلایی

بخش نخست انتخاب شغل در سنین جوانی به نوعی برای خیلی‌ها از سر اجبار است. هنوز شخصیت و علایق انسان شکل ثابتی به خود نگرفته است و از طرفی، اجبارهایی هم به درست یا غلط از سوی اجتماع، جلوی راه هر...

ادامه مطلب...
اصول خرافی  و ماتریالیستیِ فراماسون‌ها

اصول خرافی و ماتریالیستیِ فراماسون‌ها

بخش دوم عدنان اکتار ایشینداغ ضمنِ اشاره به برخی اصول مورد قبولِ فراماسون‌ها می‌گوید: “بر اساس اصول ما، حیات از یک سلول آغاز می‌شود و در نتیجه تغییر شکل و نمو سلول انسان به وجود می‌آید. ماهیت و هدف این وجود را...

ادامه مطلب...
اگر عرق نمی‌کنید  نشانه این است کــه…

اگر عرق نمی‌کنید نشانه این است کــه…

بخش دوم و پایانی چه زمانی باید به پزشک مراجعه کرد؟ بیشتر افرادی که عرق نمی‌کنند، بعدها متوجه می‌شوند این موضوع در سایر اعضای خانوادة‌شان نیز مطرح است. به هر حال، عرق نکردن هنگام ورزش و بالا رفتن دمای بدن می‌تواند خطرناک...

ادامه مطلب...