چه‌گونه از خود انسان برتری بسازیم ؟

چه‌گونه از خود انسان برتری بسازیم ؟

بخش نخست منبع: تفاهم‌نیوز حوادث و اتفاقات بیرونی را، هر کس با توجه به باورها و بینش خود ـ و به‌طور خودکار ـ تفسیر و توجیه می‌کند؛ از همین‌خاطر بسیاری از انسان‌ها این‌گونه باور دارند که آن‌چه در درون‌شان می‌گذرد، از ارادۀشان...

ادامه مطلب...
تبلیغ شرم‌آورِ تورهای جنسی در انترنت

تبلیغ شرم‌آورِ تورهای جنسی در انترنت

بخش دوم و پایانی نویسنده: دونا.م. هوگز با تبدیل روسپی‌گری به یکی از انواع گردش‌گری ویژۀ مردان، این فعالیت‌ها به یکی از عوامل توسعۀ اقتصادی کشورهای فقیر بدل شده است. «صنعت گردش‌گری» همواره از سوی سازمان ملل متحد، بانک جهانی و گروه‌های...

ادامه مطلب...
استعداد ریاضی دخترها بیشتر است یا پسرها؟

استعداد ریاضی دخترها بیشتر است یا پسرها؟

کم‌تر زنی در میان ریاضی‌دانان برجسته به چشم می‌خورد. برخی معتقدند مردان در رشتة ریاضی بااستعدادتر از زنان هستند. اما پژوهش‌گران امریکایی با رد این نظریه، معتقدند که برابری اجتماعی در شکوفایی استعداد ریاضی موثر است. در میان ریاضی‌دانان برجسته ـ...

ادامه مطلب...
تبلیغ شرم‌آورِ تورهای جنسی در انترنت

تبلیغ شرم‌آورِ تورهای جنسی در انترنت

بخش نخست نویسنده: دونا.م. هوگز گسترش سریع و روزافزون شبکۀ انترنت، به تبلیغات صنعت گردش‌گریِ جنسی ـ به ویژه جهتِ ساکنان اروپای غربی و امریکا ـ رونقی دوچندان بخشیده است. در این تبلیغات خدماتی نظیر تورهای جنسی، فاحشه‌خانه‌ها و سفارش‌های انترنتی زنان...

ادامه مطلب...
کار یا سوهان روح؟

کار یا سوهان روح؟

بخش سوم و پایانی برای تغییر تلاش کنید همسر شما نیاز دارد تا تغییراتی در وضعیت کاری‌اش ایجاد کند. این تغییرات ممکن است متفاوت باشند. شاید او باید دنبال یک شغل جدید باشد. یا تغییراتی اصلاحی در رفتارش بدهد و نگرشش را...

ادامه مطلب...