فهم اساطیری بشر از جشن نوروز

فهم اساطیری بشر از جشن نوروز

بخش دوم و پایانی  جشن نوروز، رجعت زمان است به آفرینش. با این رجعت، انسان باستانی از نظر روانی، به جایی قرار می‌گرفت که نمونۀ نخستینِ انسان در جهان بود نه سایه و رونوشت. جشن نوروز، زمان را به درجۀ صفر...

ادامه مطلب...
فهم اساطیری بشر از جشن نوروز

فهم اساطیری بشر از جشن نوروز

بخش نخست برداشت فرهنگی: برگزاری رسم و رواج ها، در هر مناسبتی، امری فرهنگی است و برای هر جامعه و قوم، ارزش خاص معرفتی دارد و به نوعی بی‌ارتباط با زنده‌گی آن جامعه و قوم یا در زنده‌گی تاریخی و یا هم...

ادامه مطلب...
نوروزِ خوش‌آیین و قصۀ مکرر بدسِگالان

نوروزِ خوش‌آیین و قصۀ مکرر بدسِگالان

1-در سالیان اخیر، همه‌ساله همین‌که روزهای پایانیِ سال فرا می‌رسد و مردمِ ما خود را برای استقبال از نوروزِ خوش‌آیین آماده می‌کنند، برخی از به‌اصطلاح علمای دین، با سرسختی و تلاشی مجدانه مردم را از برگزاری جشن نوروز برحذر می‌دارند...

ادامه مطلب...
نوروز؛ روزِ پیروزیِ یکتاپرستی بر شرک

نوروز؛ روزِ پیروزیِ یکتاپرستی بر شرک

نوروز در کلیت، سیمایی دارد دوگونه: نخست سیمای اسطوره‌یی، و دوم سیمای تاریخی آن. این امر نشان می‌دهد که نوروز این مسافر سبزقبا، هزاران سال است که از سرزمین‌های پرابهامِ اسطوره به سوی تاریخ گام برداشته و رسیده است به...

ادامه مطلب...
راز  هفت سین

راز هفت سین

عدد هفت در نزد بسیاری از ملل و اقوام بشری از هر نژاد و دین و ملیتی که باشند از قداست خاصی برخور دار است. و در میان اعداد یکه‌تازی می‌کند. هفت برای مردم آریانای کهن مقدس بود و از...

ادامه مطلب...