با تغذیه صحیح  روند پیر شدن‌تان را کُند بسازید!

با تغذیه صحیح روند پیر شدن‌تان را کُند بسازید!

بخش نخست طبیعی است که همة ما دوست داریم سلامت و زیباییِ جوانیِ خود را برای مدت طولانی‌تری حفظ نماییم. بر همین اساس، در تبلیغات رسانه‌یي، شما شاهدِ آن هستید که افرادی ادعای اراية رژیم ضد پیری را می‌نمایند. واقعیت آن است...

ادامه مطلب...
بازیگران عرصۀ جهانی

بازیگران عرصۀ جهانی

اومانیسم به این معنا است که «انسان» معیار واقعی بودنِ دیگر چیزهاست و او نیازی به دیگری و در راستای آن به «خدا» برای این اعتباربخشی ندارد. در رویکرد اومانیستی، «خدا» حقیقت مطلق همه‌چیز نیست، بلکه این انسان است که...

ادامه مطلب...
رابطه بین ترتیب، تولد و شخصیت

رابطه بین ترتیب، تولد و شخصیت

بخش دوم و پایانی فرزندان وسط این دسته از افراد بیشتر به هم‌سالان خود می‌پیوندند و به راحتی می‌توانند از خانواده جدا شوند در نتیجه آن‌ها می‌آموزند که چه‌گونه با منابع حمایتی دیگر ارتباط برقرار کنند؛ بنابراین به داشتن مهارت‌های مردمی بسیار...

ادامه مطلب...
فردگرایی و  جمع‌گرایی در حوزۀ «خود»

فردگرایی و جمع‌گرایی در حوزۀ «خود»

یکی از جنبه‌های برجستۀ تجارب انسانی، حضور احساس «وجودِ منحصر به فرد» در افراد بشر است؛ چیزی که فلاسفه بنا بر سنت، آن‌ را هویت شخصی یا «خود» نامیده‌اند. می‌توان «خود» را این‌گونه تعریف کرد: «خود یک کلیت شخصی‌شده، سازمان‌یافته و...

ادامه مطلب...
رابطه بین ترتیب، تولد و شخصیت

رابطه بین ترتیب، تولد و شخصیت

بخش نخست ترتیبِ تولد و شخصیت ممکن است همة آدم‌ها برابر آفریده شده باشند؛ اما نگاهی به ميزان دستمزدشان نشان می‌دهد که درآمدشان نابرابر است. این مسأله به طبقة اجتماعی، تحصیلات و حتا چانس نسبت داده می‌شود؛ اما به نظر دالتون...

ادامه مطلب...