نوروز  و جهانِ اسلام  در طول تاریخ

نوروز و جهانِ اسلام در طول تاریخ

بخش نخست/ فکر و اندیشۀ گرامی‌داشت از نوروز، ریشه و تاریخی کهن دارد، هرچند از پیشینۀ آن مکتوبِ بسیار دقیقی در دست ما نیست. آریایی‌ها دورۀ پیشدادیان را زمانِ پیدایشِ جشن‌های نوروزی به شمار آورده‌اند. این جشن در اندیشه‌های مذهبی آریایی‌ها...

ادامه مطلب...
عمران خان  و شعار تأسیس مدینه فاضله

عمران خان و شعار تأسیس مدینه فاضله

عمران خان، چهره‌یی که از دنیای ورزش پا به دنیای سیاست گذاشت 26 سال پیش تیم ملی کریکت پاکستان را قهرمان جهان کرد و با همین ایده به مردم خود قول داده که رؤیای تأسیس پاکستانِ جدید را به واقعیت...

ادامه مطلب...
نوروز چیست  و چرا آن را جشن می‌گیرند؟

نوروز چیست و چرا آن را جشن می‌گیرند؟

اندیشة تجلیل از نوروز به باورهای مذهبی و دینی آریایی‌ها می‌رسد و ریشه در تاریخ کهن دارد. هرچند از پیشینة تاریخی آن، مکتوب بسیار دقیقی در دست نیست؛ ولی بدون تردید جشن نوروز سابقه‌يی بسیار کهن در میان اقوام مختلف...

ادامه مطلب...
جشن نوروز از کجا می‌آید؟

جشن نوروز از کجا می‌آید؟

برخی از پژوهش‌گران، جایگاه و جغرافیای زیست نخستین اقوام آریایی را مغرب کو‌ه‌های آرال و شمال دریای ‌سیاه تا قفقاز می‌دانند و به این باوراند که از آنجا گروه گروه به سوی جنوب و شرق مهاجرت کرده و به بخش‌هایی...

ادامه مطلب...
فلسفۀ پست‌مدرن و  حقیقت در گذر

فلسفۀ پست‌مدرن و حقیقت در گذر

حقیقت چه ارتباطی به وسایل حمل‌ونقل دارد؟ پرفسور کاپوتو بر این باور است که «زنده‌گی معاصر که مشخصۀ آن سیستم‌های حمل‌ونقل و مدرن ـ که ما به‌وسیلۀ آن‌ها تقریباً می‌توانیم به همه جا سفر کنیم ـ و سامانۀ اطلاعاتی ـ...

ادامه مطلب...