بنیاد اخلاق بر عقــل اسـتوار است یا بر نقـل؟

بنیاد اخلاق بر عقــل اسـتوار است یا بر نقـل؟

بخش هفتم و پایانی/ نویسـنده: محمد عابد الجابری/ مترجـم: عبدالفتاح اطهر/ مسألۀ دیگر مرتبط با موضوعِ مورد بحث این است که اگر کسی عقل و زیرکیِ خود را صرفِ شر کند، آیا شایسته است که او را عاقل بنامیم؟ برخی می‌گویند درست...

ادامه مطلب...
خیـرالقـرون در آیینـۀ  تاریخ

خیـرالقـرون در آیینـۀ تاریخ

بخش ششم و پایانی/ پس از مباح سازی شهر مدینه و تثبیت پایه‌های قدرت یزید، عبدالله بن زبیر از اطاعت یزید سرباز می‌زند و خلافت خود را در حجاز اعلام می‌کند، اینجاست که یزید لشکر خود را پس از سرکوب مردم...

ادامه مطلب...
بنیاد اخلاق بر عقــل اسـتوار است یا بر نقـل؟

بنیاد اخلاق بر عقــل اسـتوار است یا بر نقـل؟

بخش ششم/ نویسـنده: محمد عابد الجابری- مترجـم: عبدالفتاح اطهر/ اگر عقلاً مفسدۀ چیزی ثابت شد، قبح آن چیز را درک می‌کنیم. قبایحِ عقلی قبایحی هستند که نخست با عقل غریزی و فطری شناخته می‌شوند. قبایحی مانند: ستم، دروغ، فرمان به کار بد،...

ادامه مطلب...
خیـرالقـرون در آیینـۀ  تاریخ

خیـرالقـرون در آیینـۀ تاریخ

بخش ششم/ آنچه که قابل توجه است این است، مفسرین برای توجیه چنین کارنامه‌های مستهجن حرجی ندیده و آیه‌ها را چنان تفسیر کرده اند، شامل این نوع اعمال وحشیانه نیز گردد و هدف شان از این کار توجیه جنایات نسل اول...

ادامه مطلب...
خیـرالقـرون در آیینـۀ تاریخ

خیـرالقـرون در آیینـۀ تاریخ

بخش پنجم/ نویسـنده: محمد عابد الجابری/ مترجـم: عبدالفتاح اطهر/ عقل غریزی از دید معتزله مبتنی بر غریزه‌یی چون غریزۀ حیوانی نیست، بلکه نزدیک به «تصورات فطری» دکارتی می‌باشد. قاضی عبدالجبار می‌گوید: “راه شناخت بایدها و نبایدهای افعالِ خوب و بد مانند راه...

ادامه مطلب...