مراکز خالی ثبت نام

در حالی که پنج روز از ثبت نام برای انتخابات می‌گذرد، مراکز ثبت نام هنوز با حضور مردم مواجه نشده‌است. عدم بی‌اعتمادی مردم به شفافیت انتخابات و شناخت مردم از سیاست‌های غیر دیمکراتیک آقای غنی، حالا سبب شده است که...

ادامه مطلب...

بـی‌باوری عمومی به انتخـابات در افغانستان

از سه روز بدین‌سو پروسۀ ثبت نام رأی دهندگان در پایتخت و مراکز ولایت‌ها آغاز شده است. اما گزارش‌ها می‌رساند که استقبال عمومی از این پروسه بسیار اندک بوده است. مردم افغانستان چندین دوره انتخابات را سپری کرده‌اند. هر دورۀ...

ادامه مطلب...

شمارش معکوس به پایان کار غنی؛ تا کمتر از سی روز دیگر چه باید کرد؟

در حالی که سی روز به پایان کار قانونی آقای غنی به اساس قانون اساسی باقی مانده بود، او رفت و روند ثبت نام رای دهنده‌گان را افتتاح کرد. مردم و جریان‌ها و نهادهای سیاسی بیشتر باور دارند که به...

ادامه مطلب...

ثبت‌نـام رای دهنده‌گان با کـدام اعتـماد؟

دیروز رهبران دولت وحدت ملی، به مراکز ثبت‌نامِ رای‌دهنده‌گان رفته و این روند را افتتاح کردند. آن‌ها از مردم خواستند که در پروسۀ ثبت‌نام شرکت کنند و به نامزدانِ مورد نظرشان رای بدهند. ثبت‌نامِ رای‌دهنده‌گان در انتخابات‌هایِ قبلی وجود نداشته...

ادامه مطلب...

اقتصـاددانیِ غنـی و درجازده‌گیِ اقتصاد ملی

بر اساسِ تازه‌ترین گزارشِ بانک توسعۀ آسیایی، رشد اقتصادی افغانستان در سال‌های 2018 و 2019 کُنـد و بدون تغییر باقی خواهد ماند. این گزارش، دلیلِ اصلیِ این توقف و درجازده‌گی را چالش‌های سیاسی و امنیتی در کشور دانسته است. بانک...

ادامه مطلب...
Page 1 of 27212345...1020304050...Last »