سـایۀ نـزاع هـویت‌ها بر جنـگ با تروریسـم

این روزها بدون آوردن دلیل و مُدعا، همه می‌دانند که وضعیتِ افغانستان آشوب‌زده و دلهره‌آور است. غایلۀ توزیع شناس‌نامه‌های برقی، برگزاری انتخاباتِ پارلمانی با چراها و تردیدهای فراوان و ناامنی‌ها در چهارگوشۀ کشور، چیزهایی نیستند که بتوان آن‌ها را پنهان...

ادامه مطلب...

غنـی مأمور تجزیۀ افغانستان شده است؟

در این روزها، تنش‌ها و مباحثاتِ خطرناکی فضای کشور را انباشته است. تأکید بر «افغان»شدنِ همۀ شهروندان از طریق توزیع غیرقانونی شناس‌نامه‌های برقی، نقطۀ آغازِ این تنش و تقابل است. بعد از آن‌که آقای غنی همۀ مخالفت‌ها با درج واژۀ...

ادامه مطلب...

حکـومت وحـدتِ ملـی فـروپاشی از درون

سخنانِ روز گذشتۀ داکتر عبدالله عبدالله رییس اجراییِ حکومت وحدت ملی در جلسۀ شورای وزیران، به‌وضوح و برجسته‌گیِ تمام مؤیّدِ تمامِ شکوه‌ها و شکایت‌هایی‌ست که مردم از حکومتِ کنونی دارند و نیز تقویت‌کنندۀ تحلیل‌ها و تبصره‌هایی‌ست که رسانه‌هایی چون ماندگار...

ادامه مطلب...

جـوی خـون از کـــابل تا فـــراه

روز گذشته، بسیاری از رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها از کشته‌شدنِ شمارِ زیادی از نیروهای امنیتیِ کشور در ولایت فراه بر اثر کمین و شبیخونِ تروریستانِ طالب خبر دادند. برخی منابع در فراه به خبرگزاری‌ها گزارش دادند که بر اثر حملاتِ سه...

ادامه مطلب...

شنـاس‌نامـۀ برقـی شـوخی‌بردار نیست

درحالی‌که اعتراض‌های عمومی در برابرِ توزیعِ یک‌جانبۀ شناس‌نامه‌های برقی به‌شدت ادامه دارد، حکومت از گشایشِ عنقریبِ یک مرکز توزیعِ این شناس‌نامه‌ها در کابل خبر می‌دهد. سخنگوی ادارۀ ثبت احوالِ نفوس چند روز پیش، از تلاش‌ها برای فراگیر ساختنِ روند توزیع شناس‌نامه‌های...

ادامه مطلب...
Page 2 of 27712345...1020304050...Last »