تعاملِ شهر و فرهنگ و شکل‌گیری فرهنگِ روشن‌فکری

تعاملِ شهر و فرهنگ و شکل‌گیری فرهنگِ روشن‌فکری

بخش چهارم و پایانی/ مفهوم روشن‌فکری در ایران و شکل‌گیری فرهنگ روشن‌فکرِ ایرانی آشنایی ایرانیان با مفهوم و مصداقِ مُدرن روشن‌فکری (روشن‌فکر به مثابۀ گونۀ غربی آن)، بازمی‌گردد به اعزام نخستین دانشجوها و طلبه‌هایی که در زمان حکومتِ قجری برای تحصیل علم...

ادامه مطلب...
تعاملِ شهر و فرهنگ و شکل‌گیری فرهنگِ روشن‌فکری

تعاملِ شهر و فرهنگ و شکل‌گیری فرهنگِ روشن‌فکری

بخش سوم/ روشن‌فکر چپ و راست، تعامل با حوزۀ قدرت «چپ» و «راست» پیش از آن‌که دو نظامِ حکومتی باشند، دو نوع تلقی نسبت به جهان و حتا بهتر بگوییم دو نوع تلقی از مفهوم انسان هستند: به همین دلیل نیز چپ...

ادامه مطلب...
اختـر مسخره؛ تلاشی جـدی در سینمای افغانستان

اختـر مسخره؛ تلاشی جـدی در سینمای افغانستان

صفر تاریخ نیم سدۀ سینما در افغانستان، فیلم‌هایِ کمی را شاهد بوده است. این تاریخ نشیب‌هایِ زیادی را سپری کرده و تنها در دهۀ شصت فرازِ کارهای سینماییِ کشور روی پرده رفته است. در فیلم‌های ساخته‌شده در دهۀ شصت، نمونه‌هایِ خوبی...

ادامه مطلب...
تعاملِ شهر و فرهنگ و شکل‌گیری فرهنگِ روشن‌فکری

تعاملِ شهر و فرهنگ و شکل‌گیری فرهنگِ روشن‌فکری

بخش دوم/ «تعهد روشن‌فکرانه» زادۀ آن نوع رو در رویی بود که در حوزۀ مبارزاتِ استقلال‌طلبانه و ضد استعماری و در حوزۀ مبارزات اقتصادی و ضد سرمایه‌داری به اوجِ خود رسید. با این همه، فرایند تحول علمی که در توسعۀ شتاب‌زدۀ...

ادامه مطلب...
تعاملِ شهر و فرهنگ و شکل‌گیری فرهنگِ روشن‌فکری

تعاملِ شهر و فرهنگ و شکل‌گیری فرهنگِ روشن‌فکری

بخش نخست/ مقـدمه در بررسی چگونه‌گی شکل‌گیری مفهوم روشن‌فکری و حیات این عامل اجتماعی، می‌بایست با شناخت نسبی از زمینه‌های پیدایش به سمت‌وسوی عوامل فرهنگی و تأثیر مکانی بر آن تأکید کرد. شهر و فرهنگ در معنای عامِ آن دوسویه و علت...

ادامه مطلب...
Page 1 of 37012345...1020304050...Last »