تحلیل داستان«معلمۀ تاریخ»

تحلیل داستان«معلمۀ تاریخ»

فریده خالقی

مقدمه موردی که در شرق بخاطر سلب حقوق زنان بیش‌تر برجسته است، خشونت مردان علیه زنان است. خشونتی که نظر به حاکمیت مردسالارانه گواه آن هستیم. زنان هم‌واره از این‌که در معرض تهدید وخشونت‌های لفظی، روحی و جسمی از سوی مردان...

ادامه مطلب...
عبدالقدوس واثق، خطاط و میناتوریست کشور در گذشت

عبدالقدوس واثق، خطاط و میناتوریست کشور در گذشت

استاد عبدالقدوس واثق خطاط، خوش‌نویس و میناتوریست چیره‌دست کشور دیروز(شنبه 21 سال روان) در اثر بیماری که عاید حالش بود، در یکی از شفاخانه‌های کشور هالند داعی اجل را لبیک گفت. آقای واثق آموزش‌های ابتدایی خطاطی را نزد پدرش( که از...

ادامه مطلب...
در محفل «مارشال افغانستان از سنگر مبارزه تا نظام‌سازی» مطرح شد: مارشال فهیم برای ساخته شدن افغانستان و انتقال قدرت به مردم باور داشت

در محفل «مارشال افغانستان از سنگر مبارزه تا نظام‌سازی» مطرح شد: مارشال فهیم برای ساخته شدن افغانستان و انتقال قدرت به مردم باور داشت

رسالۀ «زنده‌گی‌نامۀ مارشال محمدقسیم فهیم» اثر زکریا اصولی، پس از چاشت امروز رونمایی شد. محفلی که به همین مناسبت با عنوانِ «مارشال افغانستان از سنگر مبارزه تا نظام‌سازی» در دفتر مرکزی مجمع ملی افغانستان برگزار شده بود در آن، ده‌ها...

ادامه مطلب...
آدمی نیست که عاشق نشود فصل بهار

آدمی نیست که عاشق نشود فصل بهار

نوروز جشن تاریخی که بیش از هزاران سال عمر دارد. همه ساله در افغانستان ازین جشن تاریخی بزرگداشت به عمل می‌آید. و این‌روز ریشه بسیار عمیق در فرهنگ آریانا- خراسان و افغانستان امروزی دارد و همه ساله  بر اساس تقویم...

ادامه مطلب...
نگاهی به مجموعه شعر« باهم/سفر»

نگاهی به مجموعه شعر« باهم/سفر»

 نصرت الله"سکندری"

ماهیت و نفس اشعار« باهم/سفر » خواستگاه‌ی درونی شاعر را  در زبان ،نوگرایی، و صداقت در گفتار و موسقی درون شعر برنفوذ جلوه می‌دهد. کاربرد لحن پرنفوذ درساختار اثرغنامندی اثر را مبنی برمعیارهای شعر امروز متفاوت و منحصر به شخصیت شاعرانگی...

ادامه مطلب...
Page 1 of 41312345...1020304050...Last »