یافتـه‌های نـو در بدیع و بیـان

یافتـه‌های نـو در بدیع و بیـان

بخش هشتم/ ----------------------   - تضاد: نسبت میان دو امری که پی در پی و به صورتِ متعاقب بر موضوع واحد وارد می‌‌شوند، مانند؛ شب وروز...، تضاد نامیـده می‌‌شود. البته اثبات دو امر متضاد در موضوع واحد محال بوده، امّا نفی دو امر...

ادامه مطلب...
یافتـه‌های نـو    در     بدیع    و   بیـان

یافتـه‌های نـو در بدیع و بیـان

بخش هفتم/ --------------------- عبدالبشیر فکرت بخشی-استاد دانشگاه/ ------------------------------------------------------- - استفهام تنبیهی: آنست که منظور از پرسشِ شاعر جلب مهربانی جانب مقابل و ملتفت ساختنِ او به خودش باشد. بیت: ای‌‌که هرگز فرامُشت نکنم هیچت از بنده یاد می‌‌آید؟ «سعدی» در این بیت، شاعر نخست از هرگز فراموش نکردنِ دوستش...

ادامه مطلب...
یافتـه‌های نـو در بدیع و بیـان

یافتـه‌های نـو در بدیع و بیـان

بخش ششم/ ------------------- عبدالبشیر فکرت بخشی-استاد دانشگاه/ ----------------------------------------------------- نهی تعریف نهی: هرگاه متکلم با داشتن صلاحیت و استعلاء بر جانب مقابل، از وی نکردنِ کاری را مطالبه نماید، نهـی نامیده می‌شود. نهی به اعتبار ناهی: هرگاه ناهی (بازدارنده) شخصی را از انجام عملی باز دارد، از سه...

ادامه مطلب...
یافتـه‌های نـو در بدیع و بیـان

یافتـه‌های نـو در بدیع و بیـان

بخش پنجم/ کاربردهای بلاغیِ امر امر افزون بر آنکه بخشی از دستور زبان را تشکیل می‌دهد، دارای یک‌سلسله کاربردهای بلاغی نیز هست که در ادبیات، به‌خصوص در شعر وسیعاً مورد استفاده بوده است. امر را به این اعتبار می‌توان به دسته‌‌های ذیل...

ادامه مطلب...
«سکه‌یی که سلیمان یافت» رونمایی شد

«سکه‌یی که سلیمان یافت» رونمایی شد

رمانِ جدیدِ رهنورد زریاب در بخشی از نمایشگاه بزرگ کتاب در دانشگاه کابل، با حضور نویسنده رونمایی شد. سکه‌یی که سلیمان یافت، رمان جدید استاد زریاب است که آن را انتشارات زریاب پس از رمانِ «درویش پنجم»، چاپ کرده است. این رمان...

ادامه مطلب...