رهـیافتی در روان‌شـناختی واژه

رهـیافتی در روان‌شـناختی واژه

بخش دوم و پایانی/ ب) واژه‌های حیوانی به واژه‌هایی گفته می‌شود که مرتبط با حیوانات و جانوران هستند و به بیانی، نام جانوران را می‌توان با همین واژه‌ها تمیز داد. به عنوان مثال : پلنگ، شیر، روباه، گرگ، خرگوش، گوزن و... . واژه‌های...

ادامه مطلب...
رهـیافتی در روان‌شـناختی واژه

رهـیافتی در روان‌شـناختی واژه

بخش نخست/ ۱. رویکردی به مقولۀ واژه الف) واژه از لفظ تا معنا علامه دهخدا در فرهنگ لغتِ خود واژه را به معنی کلمه و لفظ به‌کار برده است و از حیث مفهوم نیز واژه را چنین تعریف می‌کند: واحد مستقل زبانی که...

ادامه مطلب...
پیوند سیاست و ادبیات  از دیـدگـاهِ اورول

پیوند سیاست و ادبیات از دیـدگـاهِ اورول

در نزد پارسی‌زبانان، نويسنده‌گاني چون اورول، هاينريش بل، كوستلر، اسلاو هاول، ميلان كوندرا، گرام‌گرين يا فيلسوفاني چون برلين، فون هایک، كارل پوپر، كولاكوفسكي، ريمون آرون و... مغضوبِ گروه‌هاي چپِ پرولتاريايي بوده‌اند و اين غضب به‌نحوي از انحا در شمايلِ مختلف...

ادامه مطلب...
رُمانی  با اشتراکِ مستقیمِ خواننده

رُمانی با اشتراکِ مستقیمِ خواننده

هنگامی که در تاسمانی برای اولین‌بار سالار مگس‌ها را در مکتب خواندم، احتمالاً مانند بیشتر پسرها، به نظرم آمد که کتاب تنها داستان زنده‌گی من را بازگو می‌کند. و این‌که زنده‌گی کوتاه و بخش تقریباً کوچکی از آن، کثیف و...

ادامه مطلب...
جایگاه زبان پارسی دری در افغانستان

جایگاه زبان پارسی دری در افغانستان

بخش پنجـم و پایانی/ مسلماً نمی‌شود نسبت به شناخت واقعیِ یک زبان، سلیقه‌یی و با غرض‌های قومی و سیاسی برخورد کرد. با وصفِ این‌که زبان یک رویداد و امر پویا، متحول و قابل تغییر است، که بایستی تغییر و تحول در...

ادامه مطلب...
Page 2 of 37412345...1020304050...Last »