بنیادگرایی جدید  اســلامی

بنیادگرایی جدید اســلامی

بخـش چهارم گالیله در مورد سازگاری عقل و وحی، نظر در خور توجهی دارد. وی بدین باور است که نگارندۀ کتاب تکوین و کتاب تدوین خداوند است؛ بدین ترتیب طریق معرفت، هم تکوین است و هم تدوین. هر دو یک منبع...

ادامه مطلب...
بنیادگرایی جدید  اســلامی

بنیادگرایی جدید اســلامی

  بخـش سوم خداشناسی در چارچوب بنیادگرايی جدید اسلامی، از اولویت برخوردار است زیرا؛ چه‌گونه‌گی ایمان به خدا جهت انسان را تعیین می‌دارد، تکلیف وی را روشن می‌سازد و به انسان چه‌گونه اندیشیدن و چه‌گونه عمل کردن را می‌آموزد. لذا جای‌گزین...

ادامه مطلب...
بنیادگرایی جدید  اســلامی

بنیادگرایی جدید اســلامی

بخش دوم بنیادگرايی جدید اسلامی به چه معناست؟ وقتی چندسال پیش در یک گفت‌وگوی تلویزیونی گفته بودم «من بنیادگرا هستم»، اشتراک‌کننده‌های آن بحث از روی دلسوزی به حیرت افتادند و شماری از بیننده‌گان بر عقلِ من خندیدند. دلیلِ این واکنش، آن تصویری...

ادامه مطلب...
بنیادگرایی  جدید اسلامی

بنیادگرایی جدید اسلامی

بخش نخست   چکیده زنده‌گانی محمد (ص)  نشان می‌دهد که آن حضرت در مواردی امور خویش را به‌وسیلۀ وحی تنظیم می‌داشتند و در پاره‌یی دیگر با مشورت و عقل جمعی، گرهِ مشکلات‌شان را می‌گشودند. به سخن دیگر، حضرت پیامبر در همه موارد...

ادامه مطلب...
پـدر  داستان‌نویسی مدرن امریکا

پـدر داستان‌نویسی مدرن امریکا

تبار نویسنده‎های پس از جنگ جهانی اول امریکا، (مثل کلاسیک‌های‎ روس) بنايی تازه بنیاد کردند. چه آن گروه شیکاگويی و چه آن‌ها که به‎ پاریس عزیمت کردند؛ سخنی تازه، دنیايی تازه و جهان‎بینی‎یی بس نوآيین داشتند. با همه‎ی جدایي‌ها که بین...

ادامه مطلب...
Page 383 of 389« First...1020304050...381382383384385...Last »