مرز های کفر و اسلام نزد آخوند در ویزه

مرز های کفر و اسلام نزد آخوند در ویزه

بخش پنجــم/ در میان مردم مندر شخصِ دیگری به نام بابا قلندر می‌زیسته که درویزه او را نیز رافضی می‌خواند. کسی دیگر به نام پیر طبیب - از افغانان غلزایی - که مذهب تناسخ اظهار کرده و به انواع ملاهی و...

ادامه مطلب...
مرز های کفر و اسلام نزد آخوند در ویزه

مرز های کفر و اسلام نزد آخوند در ویزه

بخش چهارم/ و حکایت بریده شدنِ انگشت مردم مسلمان در هند و دلیل حملۀ محمود غزنوی به آن خطه را این‌طور گفته‌اند که مرد مسلمان انگشت در کوزۀ آب زن هندو کرده، زن عارض گردید تا حاکم هندو انگشت مرد مسلمان...

ادامه مطلب...
مرز های کفر و اسلام نزد آخوند در ویزه

مرز های کفر و اسلام نزد آخوند در ویزه

بخش سوم/ درویزه شیوۀ گردش به محلات و مباحثه با مخالفین را از مرشد خویش - سید علی ترمذی - اخذ نموده بود. «حضرت شیخنا را سند برین بود که اکثر اوقات در اطراف و جوانب مملکت گشته، با اهل هوا...

ادامه مطلب...
مرزهای کفر و اسلام   نزد آخوند درویزه

مرزهای کفر و اسلام نزد آخوند درویزه

بخش دوم/ بعد از چند سال، لشکر مغول به سویِ هندوستان آمد و شهرِ پهره [بهیره] را تاخت نمود. خانۀ خداداد - عم بایزید - نیز در پهره بود، مالش به تاراج رفت و شیخ خداداد با اهلِ خانۀ خود به...

ادامه مطلب...
مرزهای کفر و اسلام   نزد آخوند درویزه

مرزهای کفر و اسلام نزد آخوند درویزه

بخش نخست/ چکیـده خاستگاه بنیادگرایی اسلامی در شبه‌قاره را نباید بیرون از آن خطه جست‌وجو کنیم. بررسی تاریخِ هندوستانِ عصرِ مغول و تحقیق در آثار دینیِ بازمانده از این دوره، گواهی برای اثباتِ این حقیقت است. اسلام به‌تدریج در این سرزمین گسترش...

ادامه مطلب...
Page 40 of 312« First...102030...3839404142...5060708090...Last »