وجـدان زنو؛ شاهکاری پُر از حقیقتِ انسانی

وجـدان زنو؛ شاهکاری پُر از حقیقتِ انسانی

برخی نویسنده‌ها هستند که تنها با یک کتاب جاودانه می‌شوند. ایتالو اسووو (۱۹۲۸-۱۸۶۱) با شاهکارش «وجدان زنو» یکی از این نویسنده‌ها است. کتابی که پس از انتشار، مورد ستایشِ جیمز جویس قرار گرفت و طی سال‌های بعد، مورد ستایشِ منتقدان...

ادامه مطلب...
شیفته‌گی، افسون‌زده‌گی و ابتذال شاعری در نبود نقد

شیفته‌گی، افسون‌زده‌گی و ابتذال شاعری در نبود نقد

انسان در کُل، شیفته‌گی و افسون‌زده‌گیِ خود را دارد. هر موقع به سوی خود اشاره می‌کنیم، در حقیقت به شخصیتِ ذهنیِ خود ارجاع می‌دهیم که این شخصیت، امری غیر از تصور متعالیِ خود ما نیست. این شخصیت متعالی که با...

ادامه مطلب...
از «کافِ» کُفـر تا «فا»یِ فلسـفه فیلسوفان به روایتِ امام غزالی رح

از «کافِ» کُفـر تا «فا»یِ فلسـفه فیلسوفان به روایتِ امام غزالی رح

بخش دوم و پایانی/ غزالی زمانی ‌که در بغداد در نظامیه یا بزرگ‌ترین دانشگاه اسلامی آن‌زمان تدریس می‌کرد و هم‌زمان ریاستِ نظامیه را به دوش داشت، تعلیمِ فلسفه را بدونِ استاد آغاز کرد؛ برای این‌که از اتهام ندانستنِ فلسفه رهایی ‌یابد،...

ادامه مطلب...
از «کافِ» کُفـر تا «فا»یِ فلسـفه فیلسوفان به روایتِ امام غزالی رح

از «کافِ» کُفـر تا «فا»یِ فلسـفه فیلسوفان به روایتِ امام غزالی رح

بخش نخست/ فیلسوفان به روایتِ غزالی شاید این سخنِ شیخِ عطار که در «منطق الطیر» گفته است: «از کافِ کُفر ای جان بحق المعرفه، خوش‌ترم آید ز فاء فلسفه» مانفیستِ بسیاری از متکلمین و صوفیۀ مسلمان باشد. صوفیه همیشه با فلسفه یا...

ادامه مطلب...
تولدِ «گهواره» در حمـام عمومی/  گفت‌وگـوی مانـدگار با ذبیـح‌ مهـدی، بنیـان‌گــذارِ سایت گــهواره

تولدِ «گهواره» در حمـام عمومی/ گفت‌وگـوی مانـدگار با ذبیـح‌ مهـدی، بنیـان‌گــذارِ سایت گــهواره

بخش دوم و پایانی/ حتماً نهادهای دیگری نیز هستند که در عرصۀ ادبیاتِ کودک در افغانستان فعال هستند. شما در کُل وضعیت را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ چقدر کودک و نوجوانِ ما به آنچه نیاز دارند، دسترسی دارند؟ و یا چرا ما...

ادامه مطلب...