فکر کردن  هم یک نوع تکنولوژی است

فکر کردن هم یک نوع تکنولوژی است

بیایید کمی دربارة فکر کردن، فکر کنیم. وقتِ آن رسیده است که بپذیریم فکر کردن هم یک نوع تکنولوژی است و باید تکنولوژی فکر کردن را یاد گرفت. مثلاً بدانیم اندیشه‌هایِ ما پدیده‌های پویایی هستند که دايم تغییر می‌کنند و...

ادامه مطلب...
از خردگرایی تا  خرد ستیزی

از خردگرایی تا خرد ستیزی

بخش دوم/ خردستیزی پس از آمدن اسلام بازار جدل‌های کلامی گرم شد و کم‌کم بازار فلسفه رو به سردی گرایید. می‌توان گفت که گفت‌وگوهای کلامی جای فلسفه را اشغال کرد. از سویی‌هم پسان‌ها دیگر مجالی برای فلسفیدن نبود. این‌جا بود که همه...

ادامه مطلب...
روی خطِ سراب

روی خطِ سراب

بخش دوم و پایانی/            داستان کوتاه اقبال که هنوز ‌هم از خشمِ شکستِ برنامه‌اش برای تسلط بر باغ پریشان بود، با تأکید گفت: ـ آن‌ تپۀ سرسبز و دل‌انگیز با فضایش و هوایش می‌تواند اندوهی ‌را که در...

ادامه مطلب...
مبارزه با افراط‌‌گرایی:  حفیظ منصور و توهم حل مسأله

مبارزه با افراط‌‌گرایی: حفیظ منصور و توهم حل مسأله

چند سال است که در باب تنقیح و اصلاح مضمون «ثقافت اسلامی» که در دانشگاه‌ها تدریس می‌شود در میان صاحب‌نظران بحث و جدل‌هایی احیاناً عنیف به راه افتاده است. نزاع بر سر «ثقافت اسلامی» از وقتی به نزاعی تنش‌آلود و...

ادامه مطلب...
روی خطِ سراب

روی خطِ سراب

بخش نخست/ داستان کوتاه در روزگارانی نه‌چندان دور، دهکده‌یی بود که تپه‌یی بزرگ آن ‌را احاطه می‌کرد. تپه اگرچه پیر بود و حالتی تیره داشت، اما حضورش هستی‌بخش بود. به‌خصوص برای جوان‌های دهکده که هر غروب زیر یک‌ درخت کهن‌سال گردهم می‌آمدند...

ادامه مطلب...