از خردگرایی تا  خرد ستیزی

از خردگرایی تا خرد ستیزی

بخش نخست/ خرد افسر شهریاران بود همان زیور نام‌داران بود (فردوسی) چکیده: خرد در فرهنگ آریایی جایگاه بلند داشت، حتا در افسانه‌ها و متون مقدس از آن و کسانی که خرد ورز بوده‌اند به نیکی یاد شده‌است. این گستره پسان‌ها به‌گونه‌یی دچار دشمنی با خرد...

ادامه مطلب...
نگاه ساختاری  به «سوء  خوانش» (مجموعه‌مقاله‌های نصیر آرین)

نگاه ساختاری به «سوء خوانش» (مجموعه‌مقاله‌های نصیر آرین)

بخش دوم و پایانی/ منظور از مقاله‌های دانشگاهی مقاله‌هایی است که چکیده، کلیدواژه، مقدمه، بدنه، نتیجه و منبع دارد. مقاله‌های نیمه‌دانشگاهی مقاله‌هایی را در نظر گرفته‌ام که ساخت کامل مقالۀ دانشگاهی را ندارد اما منبع دارد. منظور از خوانش و تأویل...

ادامه مطلب...
سیمای نظام سیاسی اسلام در مضمون ثقافت

سیمای نظام سیاسی اسلام در مضمون ثقافت

بخش دوم و پایانی/ تعدد احزاب در مضمون ثقافت اسلامی تعدد احزاب سیاسی مردود شمرده شده است. از دید ما این عقیده نیاز به تصحیح دارد. انسان بنابر اراده و توان انتخابش به عنوان موجود برتر نظام هستی است، نیروی عقل و اراده...

ادامه مطلب...
نگاه ساختاری به «سوء خوانش» (مجموعه‌مقاله‌های نصیر آرین)

نگاه ساختاری به «سوء خوانش» (مجموعه‌مقاله‌های نصیر آرین)

بخش نخست/ نقادی در ادبیات معاصر افغانستان معمولاً در ادبیات معاصر امروز دو گونه نقادی وجود دارد: نقادی رسمی و دانشگاهی و نقادی غیر رسمی و آماتور. منتقدان رسمی و دانشگاهی بیشتر مقاله‌هایی دارای ساختار رسمی و دانشگاهی می‌نویسند که در واقع...

ادامه مطلب...
سیمای نظام سیاسی اسلام در مضمون ثقافت

سیمای نظام سیاسی اسلام در مضمون ثقافت

بخش نخست/ پس از رونمایی گزارش تحقیقی مرکز مطالعات استراتژیک افغانستان در مورد مضمون ثقافت اسلامی، بار دیگر در رسانه‌های اجتماعی این بحث داغ گردید. عده‌یی با خلوص نیت، اما در عالم بی‌خبری و شماری دیگر کین‌توزانه هم ایمان مرا نشانه...

ادامه مطلب...