نگاهی به تریلوژی آندره مکین

نگاهی به تریلوژی آندره مکین

بخش دوم و پایانی/ در سالونی که هر گوشۀ آن مسافری منتظر قطار است، راوی بیدار است و خوابش نمی‌برد، به تماشای مردی می‌نشیند که او هم منتظر است. در آن بین، در اتاقی نیمه‌تاریک به مرد میان‌سالی برمی‌خورد که پنهانی...

ادامه مطلب...
سرد عین سنگ

سرد عین سنگ

سوزان هلویگ برگردان: سمیرا نیک نوروزی/ درست پس از نیمه‌شب در هزار متری این‌جا و یک خانۀ روستایی در جادۀ بیرون از شهر جایی که یک قاتل زنجیره‌یی زن قربانی را گیر می‌اندازد، جیغ‌هایش در دست‌های پوشیده در دست‌کش قاتل خفه می‌شود....

ادامه مطلب...
نگاهی  به تریلوژی آندره  مکین

نگاهی به تریلوژی آندره مکین

بخش نخست/ نویسنده‌های قرن بیستم قطعاً در ساختار و تکنیکِ خود از غول‌های ادبی روس تأثیر گرفته‌اند، منتها ضرورت «نگاه» به فضای اجتماعی و سیاسی پیرامون دهه‌های اخیر، روش‌های دیگری در تاریخ داستان‌نویسی پیش روی نویسنده‌گان قرار داده است که تقسیم‌بندی...

ادامه مطلب...
چـرا ادبیـات؟[۱]

چـرا ادبیـات؟[۱]

بخش دوم و پایانی/ ---------------------- نویسنده: ماریو بارگاس یوسا برگردان: عبدالله کوثری تلخیص: ضیاءالحق مهرنوش ----------------------------------- 4 ادبیات، جدا از آن‌که نیاز ما را به ‌تداوم بخشیدن به‌ زبان و فرهنگ برآورده می‌کند، کارکردی بس مهم‌تر در پیشرفت انسان دارد و آن این‌که در اغلب موارد، بی‌آن‌که...

ادامه مطلب...
چـرا ادبیـات؟[۱]

چـرا ادبیـات؟[۱]

بخش نخست/ نویسنده: ماریو بارگاس یوسا برگردان: عبدالله کوثری تلخیص: ضیاءالحق مهرنوش/ ------------------------------------- یگانه چیزی که در دنیای امروز، ما را به ‌شناخت کلیت انسانی‌مــان رهنمون می‌شود، در ادبیات نهفته است. این نگرش وحدت‌بخش، این کلام کلیت‌بخش، نه در فلسفه یافت می‌شود، نه در تاریخ،...

ادامه مطلب...