اخلاق  در فلسفه‌یی کهن اما متجدد

اخلاق در فلسفه‌یی کهن اما متجدد

باروخ اسپینوزا (۱) که از فیلسوفان درجۀ اول اروپاست، در اواخر سال 1632 در آمستردام (۲) پایتخت هلند متولد شده است. پدر او و جدش از یهودیانی بودند که در پایان سدۀ شانزدهم به سبب تعدیات کاتولیک‌های هسپانیه، از آن...

ادامه مطلب...