تقابل مجلس و حکومت / جایگاه قانون و جمهوریت کجاست؟

تقابل مجلس و حکومت / جایگاه قانون و جمهوریت کجاست؟

  فخرالدین قاری‌زاده، مشاور پیشین وزات امورخارجه در بحث جایگاه و اهمیت پارلمان‌، مباحث فروان و نوشته‌های زیادی طی هفته‌ها  وماه‌های اخیر صورت گرفته است و نیاز نمی‌بینم یک‌بار دیگر در این نوشتار به تبیین این موضوع بپردازم؛ اما تاکید می‌کنم هیچ...

ادامه مطلب...