آغاز سیستم جدید مالیه‌دهی برای متشبثین خصوصی

چهارشنبه15 دلو 1393/

mnandegar-3سیستم جدید مالیه‌دهی برای متشبثین خصوصی ابتدا از کابل آغاز و سپس به ولایت‌های بزرگ و سراسر کشور گسترش خواهد یافت.
مسوولان جمع‌آوری عواید وزارت مالیه می‌گویند که «سیستم سنجش خودی مالیات» پیشرفته‌ترین سیستم مروج در جهان است و تطبیق آن، سهولت‌های زیادی را برای متشبثین خصوصی به وجود می‌آورد.
بر اساس این سیستم کمپیوتری، متشبثین می‌توانند از هرجا و از هر طریق، مالیات خود را پرداخت کنند و از سرگردانی و مشکلات کاغذپرانی نجات یابند.
وزارت مالیه تصمیم دارد، با ایجاد یک مرکز در هر ادارۀ خود، ابتدا در کابل و سپس در ولایت‌های بزرگ و بعدا در تمامی شهرهای کشور عواید مالیاتی را از متشبثین خصوصی جمع آوری کند.
گل مقصود ثابت معین عواید و گمرکات وزارت مالیه که در کنفرانس آگاهی‌دهی این سیستم جدید مالیاتی برای متشبثین خصوصی، صحبت می‌کرد گفت: تطبیق سیستم جدید جمع آوری مالیاتی از کابل آغاز شده و قرار است؛ بزودی در ولایت های دیگر نیز گسترش یابد.
آقای ثابت افزود: «استفاده از این سیستم جمع‌آوری عواید هم برای متشبثین خصوصی سهولت ایجاد می‌کند و هم در مبارزه با فساد و کاغذپرانی مواثر است».
به گفته وی، با تطبیق این سیستم عواید دولتی تا نزدیک به دو برابر افزایش خواهد یافت.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان نیز از فساد موجود در ادارات مربوط به وزارت مالیه انتقاد نمود و از تطبیق سیستم جدید مالیاتی استقبال کرد.
خان جان الکوزی معاون اتاق تجارت افغانستان گفت: «ما از فساد در تمامی ادارت دولتی به سطوح آمده‌ایم؛ سکتور خصوصی هم از تطبیق قانون و هم از بین رفتن فساد و ایجاد سهولت و شفافیت استقبال می‌کند».
از سویی هم، آقای الکوزی از موجودیت مشاوران کشورهای همسایه در ادارات مالی کشور به شدت انتقاد کرد.
اما آقای ثابت گفت که وضعیت مالیاتی کشور محرم است و از چند سال به این سو مشاورین خارجی از ادارات مالی کشور خارج شده اند.
او با تاکید افزود: «یک مورد که آقای الکوزی به وزارت مالیه گزارش داده بررسی می شود و او نیز اخراج خواهد شد» اتاق تجارت افغانستان درمورد تطبیق سیستم جدید مالیاتی برای متشبثین خصوصی گفت که اکثر متشبثین با این سیستم آگاهی ندارند و باید پرداخت مالیات را از این طریق بیاموزند.
فرار شرکت‌ها و متشبثین خصوصی از پرداخت مالیه یکی از چالش های اساسی فراراه وزارت مالیه است.
معین عواید وزارت مالیه گفت که هیچ شرکتی از پرداخت مالیه نمی‌تواند فرار کند؛ اما دزدی مالیه (پرداخت اندک مالیه) وجود دارد که مقابله با آن به ویژه از طریق ایجاد سیستم های جدید ادامه دارد.
در همین حال، خانجان الکوزی خاطرنشان کرد که یک تعداد از شرکت‌های بزرگ خارجی از پرداخت مالیه فرار کرده اند.
آقای الکوزی تاکید ورزید: تجاران و متشبثینی که با صداقت کار نکنند؛ مال دولت و ملت را می‌برند، رسوا خواهند شد و اتاق تجارت از آنها نماینده‌گی نمی‌کند.
وزارت مالیه در حالی از سیستم جدید برای جمع آوری مالیات خبر می‌دهند که در سال گذشته، عواید دولت به سقف تعیین شده نرسید و سهم دولت در بودجه ملی نیز به همین دلیل پایین آمده است.

اشتراک گذاري با دوستان :