آقای رییس‌جمهور شما متهم اید !

عبدالحفیظ منصور، عضو مجلس/ سه شنبه 14 میزان 1394/

پس از اشغال موقت شهر کندز به وسیله طالبان آقای محمد اشرف غنی رییس جمهور افغانستان کمیسیونی را موظف گردانید تا آن عده از کارمندان دولت را شناسایی کند که در مسأله سقوط کندز به دست طالبان خطا یا خیانتی را مرتکب شده اند، به نظر نویسنده متهم اصلی شخص رییس جمهور می باشد و بیش از همه آقای اشرف غنی باید در برابر این همه جنایات پاسخگو بوده باشد.
آmnandegar-3قای رییس جمهور !
شما بودید که برای رهایی جنایت کاران جنگی از زندان‌های دولتی سال‌ها تلاش ورزیدید؛
شما بودید از این‌که در زندان‌های افغانستان عدالت قومی در نظر گرفته نشده و بدون رعایت ترکیب قومی تروریستان به میز محکمه کشیده شده اند اعتراض کردید؛
شما بودید که با به قدرت رسیدن فضای عمومی را برای طالب پروری و تروریست‌سازی مساعد گردانیدید؛
شما بودید که با رسیدن به ارگ ریاست جمهوری تمامیت خواهی و انحصار طلبی را به اوج رسانیدی و زمینه را برای تضعیف نیروهای وطندوست مهیا ساختی؛
شما بودید که خود را عقل کل شمرده، بدون مشورت و عبرت آموزی از گذشته دروازه های نهاد های دفاعی و امنیتی را بروی پاکستان گشودی و مخفیانه با استخبارات آن کشور تفاهمنامه عقد کردی؛
شما بودید بی‌حساب و کتاب عقده‌مندانه زیر نام کارمندان دولت سابق همه اشخاص لایق و ورزیده را از وظیفه برکنار کردی و والی‌ها را زیر عنوان سرپرست خلع قدرت کردی؛
شما بودید که فردی که یک روز هم کارمند دولت نبوده، نه سر رشته از ولایت داره و نه تجربه از مردم داری تنها به لحاظ تعلقات قومی‌اش، خلاف همه خواست‌ها به حیث والی کندز مقرر داشتی و همه اعتراض‌ها را نا شنیده گرفتی؛
شما بودید که نهادی‌های دفاعی، امنیتی و اقتصادی را در دست اشخاص متعلق به یک قوم، اکثریت آن هم منسوب به نیروهای غیر جهادی، بر مجاهد ستیزی و برتری جویی قومی سنگ تمام گذاشتی و اسباب نارضایتی گسترده را در میان مردم فراهم داشتی؛
شما بودید که وزارت دفاع را تا اکنون بی وزیر ماندی و فقظ بخاطر سلیقه شخصی ات بر یک فرد پا فشاری ، مصالح دولت و خواست مردم را نادیده می‌گیری؛
شما بودید که دستور آتش بس با طالبان دند غوری را صادر کردید و بدینوسیله پایگاه امنی برای تجهیز و تقویت طالبان در شمال فراهم داشتی و طالبان را در حمله به کندز نیرو بخشیدی ؛
شما بودید که یک روز از رئیس امنیت ملی بی کفایت نپرسیدی که این همه تروریست ، جنایت کار از گوشه و کنار عالم چگونه در کندز جابجا گردید و مسلح گردید؛
شما بودید که هرگاه در هر گوشه از افغانستان وقتی عملیات تصفیوی آغاز می‌یابد زیر نام « تصفیه قومی « به کمک تروریستان می‌شتابی و جلو نیروهای دفاعی و امنیتی را میگیری !
با این همه متهم حقیقی کیست؟ شما خود داوری کنید!

اشتراک گذاري با دوستان :