آلمان میزبان نشستی برای تأمین صلح در افغانستان

/

کنفرانس صلح در آلمان به ابتکار «کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان» به تاریخ ۲۱ ماه اپریل برگزار خواهد شد. یکتن از برگزار‌کننده‌گان این کنفرانس به رادیو آشنا گفته است که در این کنفرانس نماینده‌گان گروه‌های طرفدار صلح افغانستان اشتراک می‌کنند.
عدالواحد احد زاده، رییس «کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان» گفت هدف این کنفرانس گردهم‌آوری نخبگان افغان در سراسر جهان به هدف مذاکره و دریافت راه حل برای بحران و بن بست کنونی افغانستان می‌باشد.
آقای احد زاده می‌گوید که با مقامات حکومت افغانستان در مورد برگزاری این کنفرانس صحبت کرده است.
او گفت: «وزارت خارجه ما را می‌شناسد، در این اواخر روی فعالیت‌های ما اعتماد پیدا کرده، در مورد حرکت و ترکیب این کمیسیون اطمینان حاصل کردند که مستقل فعالیت می‌کند. بخش خارجی ما با وزارت خارجه آلمان در ارتباط است. یک تعداد افغان‌های خود را از افغانستان خواستیم.»
عبدالواحد احد زاده می‌گوید که عده‌یی از افراد «گروه مقاومت مسلح»، یک نهاد حامی صلح در اروپا، با کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان همکاری دارد، اما این گروه با شورای عالی صلح آن‌‍قدر همنوا نیست.
او گفت: «ما کوشش می‌کنیم که از شورای عالی صلح، از دولت افغانستان و از همه گروه‌ها افرادی را داشته باشیم.»
احد زاده گفت: بورد (هیأت) مشورتی در مورد کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان در مورد اشتراک مقامات در این کنفرانس دوبار دایر شد که پس از دای شدن دور دوم جلسه مشورتی، این نشست بنام «جلسه بین‌الافغانی» نام نهاده شد.
اشتراک احزاب مخالف
احد زاده گفت از نماینده‌گان حزب اسلامی برای نشست در این جلسه دعوت به عمل آمده است، اما گفت که دعوت شده‌گان تا حال اشتراک خود را تایید نکرده اند.
او گفت: «در این جلسه از افراد مربوط حزب اسلامی در اروپا دعوت کردیم، طالبان و دولت افغانستان نیز اشتراک می‌کنند.
در همین حال فیض الله جلیلی عضو رهبری شورای صلح ملت افغانستان، یک نهاد حامی صلح در اروپا، می‌گوید: «هر شخصی که در این جلسه دعوت می‌گردد منحیث اعضای ارگانی دعوت می‌گردد که بخاطر صلح در افغانستان کار می کند.»
عبدالواحد احد زاده ، رییس کمیسیون صلح و آزادی برای افغانستان می‌گوید این کمیسیون تحت عنوان افغان‌های اروپا برای صلح و آزادی ثبت است، و جلسه مجوزه برای دو تا سه روز دوام خواهد کرد که در شهر فرانکفورت دایر می گردد.
این در حالی‌ست که یک موسسه تحقیقاتی فرانسوی یک نشست بین‌الافغانی را بین نماینده‌گان دولت افغانستان، طالبان و جناح های دیگر بتاریخ ۱۹ تا ۲۱ ماه دسمبر ۲۰۱۲ در فرانسه دایر کرد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.