آلن ضمن عیادت از خالد در پایگاه بگرام: خالد امنیت ملی را با شجاعت و عزم راسخ رهبری کرد

/

جنرال جان آلن فرماندۀ عمومی نیروهای امریکایی و ناتو در افغانستان از اسد الله خالد رییس عمومی ادارۀ امنیت ملی کشور دیدن کرده است.
در اعلامیۀ نیروی بین‌المللی آمده است که جنرال آلن روز جمعه با آقای خالد در شفاخانۀ نظامی در میدان هوایی بگرام دیدار کرده و برایش شفای عاجل خواسته است.
جنرال آلن با تیم معالج خالد هم دیده و در مورد وضعیت صحی او صحبت کرده است.
در اعلامیه از قول آلن آمده که گفته است اسدالله خالد ادارۀ امنیت ملی افغانستان را با شجاعت و عزم راسخ رهبری کرده است.
دیدار آلن از وضعیت صحی خالد در حالی صورت گرفت که رییس امنیت ملی افغانستان روز پنجشنبه در یک حملۀ انتحاری نافرجام زخمی شد.
طالبان مسوولیت این حمله را به عهده گرفته اند.
گفته می‌شود که حمله کننده مواد انفجاری را در نیکر خود جا به جا کرده بود و خودش را در یکی از مهمانخانه‌های خالد منفجر ساخت.
در اعلامیۀ ریاست عمومی امنیت ملی این حمله تقبیح شده و یک عمل خلاف اصول افغانی و اسلامی خوانده شده است.
حکومت افغانستان هم با تقبیح این حمله هیأت را به هدف تحقیق در مورد این حملۀ انتحاری تعیین کرده است.
مقام‌های افغان می‌گویند که وضعیت صحی رییس امنیت ملی اکنون خوب است.
اما در اعلامیۀ آیساف در مورد چگونگی وضعیت صحی او مشخصاً چیزی گفته نشده است.
شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید که انجام این حمله توسط کسی که ظاهراً پیام آور صلح باشد، تلاش های صلح را زیانمند می سازد.
استاد برهان الدین ربانی رییس پیشین شورای عالی صلح افغانستان پارسال در یک حملۀ انتحاری مشابه در کابل شهید شد.
حمله کننده ادعا کرده بود که پیام صلح دارد و مواد انفجاری را در لنگی اش پنهان کرده بود.
مولوی شهزاده شاهد یک عضو فعلی شورای عالی صلح گفته است که این چنین حملات اعتبار پروسۀ صلح را هم خدشه دار می‌سازد.
اسدالله خالد در ماه سپتمبر امسال به حیث رییس امنیت ملی افغانستان از مجلس نماینده‌گان رای اعتماد گرفت.
او قبلاً به حیث والی کندهار و غزنی و همچنان وزیر سرحدات و قبایل هم کار کرده است.

اشتراک گذاري با دوستان :