آمارهای ترسناک از وضعیت افغانستان

گزارشگر:شنبه 5 حوت 1396 ۴ حوت ۱۳۹۶

۱- یونسکو: افغانستان دومین کشور بی‌سواد جهان است.
٢- بانک جهانی: افغانستان بدترین کشور آسیایی برای سرمایه گذاری است. ٣- سازمان شفافیت جهانی: افغانستان فاسدترین کشور جهان است.
۴- نهاد تحقیقاتى میپل کرافت: افغانستان سومین کشور بی‌ثبات جهان می‌باشد.
۵- سازمان ملل: افغانستان بزرگترین کشور تولید کننده مواد مخدر در جهان است.
۶- بنیاد صلح: افغانستان هفتمین کشور ناکام در جهان است. ٧- نی: افغانستان خونبارترین کشور برای خبرنگاران است.
٨- دادستانی کل (لوی سارنوالی): افغانستان بدترین کشور برای زنان و کودکان است.
٩- بنیاد اقتصاد و صلح: افغانستان چهارمین کشور ناامن و خطرناک جهان می‌باشد.
١٠- مجمع جهانی اقتصاد (WEF): افغانستان بدترین کشور جهان برای زنان است.
١١- اینترنشنال اسپکتیتور: افغانستان دومین کشور mandegar-3قربانی هراس افگنی می‌باشد.
١٢- بنیاد نجات کودک: افغانستان و سومالی بدترین کشورها برای مادرشدن هستند.
١٣- بی بی سی: پس از سوریه بیشترین شهروندان افغانستان، در کشور های جهان پناهنده شده‌اند.
١۵- وزارت صحت عامه: ١١٪‏ (سه میلیون) شهروند افغانستان معتاد به مواد مخدر است.
١۶- تلویزیون طلوع: افغانستان یک ملیارد دالر از کشورهای بیرونی قرضدار است.
١٧- آوا: بیست میلیون (۷۵ درصد) شهروندان افغانستان زیر خط فقر زنده‌گى می‌کنند.
١٨- وزارت صحت عامه: شصت درصد مردم افغانستان از افسردگی رنج می‌برند. ١٩- شفقنا: ٧٢٪‏ زنان افغانستان افسردگی دارند. ٢٠- انتی میدیا: بخش بزرگی از کودکان افغانستان به مواد مخدر رو آورده‌اند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.