آموزگاران: ریاست معارف کابل بست‌های معلمی را می‌فروشد

۱۸ ثور ۱۳۹۶

آموزگاران مکتب‌های کابل مسوولان ریاست معارف را به فروش بست‌های معلمی متهم می‌کنند. نظر به گفته‌های این آموزگاران یک بست رسمی معلمی تا ۷۰ هزار افغانی به فروش می‌رسد و در امر تبدیلی آموزگاران نیز از یک مکتب به مکتب دیگر از ۱۰ تا ۲۰ هزار افغانی رشوه گرفته می‌شود.
حکیمه معلم در یکی از مکتب‌های دولتی شهر کابل می‌گوید: «من برای گرفتن امر تبدیلی‌ام بنابر دوری راه مدت سه ماه را به ریاست معارف رفت و آمد کردم هر روز که MANDEGARمی‌رفتم فردا و پس فردا می‌کردند و از من پول می‌خواستند تا این‌که مجبور شدم رشوه بدهم».
او می‌گوید: «باید واسطه داشته باشید یا رشوه بدهید تا مسوولان ریاست معارف در امتحان رقابتی کامیاب و تعیین بست کنند در غیر این صورت پشت دروازه‌های ریاست معارف ماه‌ها انتظار بکشید تا بست خالی شود که نمی‌شود».
حکیمه می‌گوید: من زمانی‌که اسناد در خواستی‌ام را از ریاست معارف می‌گرفتم نیم‌اش در دستم آمد و نیم دیگرش روی زمین افتاد.
سکینه مدیر یکی از مکتب‌های ناحیه سیزدهم شهر کابل می‌گوید: مکتب ما نزدک به ۱۰۰ تن معلم مسلکی نیاز دارد که باید به واسطۀ بست‌ها پر شود. ما کمبودات را همه ساله با وزارت معارف در میان می‌گذاریم اما وزارت معارف در این قسمت توجه نمی‌کند و می‌گوید که بست ندارد و ما مجبور می‌شویم که همه ساله کمبودی‌ها را توسط استادان حق الزحمه‌‎ی تکمیل کنیم که این مسأله در کنار کم بودن تجهرات با عث بی‌برنامگی در درس‌ها شده و در کُل منجر به پایان آمدن کیفیت آموزش می‌گردد.
دیبا اعظمی معلم در یکی از مکتب‌های خصوصی کابل می‌گوید که دو سال پیش در امتحان رقابتی شرکت کرده و کامیاب شده بود  ولی تا امروز تعیین بست نشده است و هر از چند گاه از ریاست معارف احوال می‌گیرد اما در مکتب‌هایی که او  می‌خواهد مقرر شود به گفته مسئولان ریاست معارف کابل، بست‌ خالی نیست و بست‌های خالی مکتب‌هایی را نشان می‌دهند که رفت و آمدش نیم روز را در بر می‌گیرد.
با این حال دیبا می‌گوید: «هدف از این کارهای مسئولان ریاست معارف کابل به دست آوردن پول است اگر نه در اکثریت مکتب‌های که من در خواست معلمی دادم بست‌های خالی دارند».
محمد باقر باقری معاوین اجرایی در یکی از مکتب‌های ناحیه پنجم شهر کابل می‌گوید: مسوولان ریاست معارف به فکر کیفیت آموزشی و مکتب‌‌های دولتی نیستند به فکر گرفتن ۵۰ یا ۶۰ هزار افغانی می‌باشند.
به گفتۀ او کسانی‌ در امتحان رقابتی آموزگاران کامیاب می‌شوند که پول داشته باشند لگر نه چطور از یک معلم که ۶ تا ۸ هزار افغانی معاش دارد ۶۰ هزار افغانی رشوت بخواهند.
احمد فهیمی فاروغ تحصیل رشتۀ تاریخ از دانشگاه کابل می‌گوید که ریاست معارف کابل از فاسدترین اداره‌های کشور است که بست‌های آموزگاران را به گروگان گرفته  و به فروش می‌رساند.
او می‌افزاید: «در این مملکت آموزگاران که بیشترین زحمت را می‌کشند  کمترین مزد را دارند با این وجود حالا باید حق شان [بست‌های معلمی] را هم بخرند».
در این حال، مسوولان ریاست معارف کابل گرفتن رشوه و به فروش رساندن بست‌های معلمی را رد می‌کنند و می‌گویند روند تعیین بست‌های آموزگاران شفاف می‌باشد.
محمد سعید منصور، رییس معارف کابل  در گفت‌وگو با خبرگزاری افق گفت که سیستم جدیدی را برای تعیین بست آموزگاران بوجود آورده است که به اساس آن استخدام آموزگاران براساس رقابت‌های آزاد به گونۀ اشکار و در حضور اشتراک کننده‌گان برگزار می‌گردد و آموزگاران با در نظر داشت هم‌خوانی رشته‌های شان تعیین بست می‌شوند.
او می‌گوید روزهای یک‌شنبه را به تعیین بست آموزگاران اختصاص داده است.
آقای منصور روند تبدیلی آموزگاران را کاملا شفاف می‌خواند و می‌گوید: «رقم تبدیلی خیلی زیاد است و امسال بیش از ۶۷۰۰ تبدیلی داریم اما با آن‌هم تبدیلی‌ها با در نظر گرفتن رشته تحصیلی آموزگاران صورت می‌گیرد که مکتب مورد نظر بست خالی داشته باشد و تبدیلی خلاف رشته به هیچ صورت پذیرفته نمی‌شود».
آقای منصور می‌گوید که مکتب‌های دولتی در کابل به ۸۰۰۰ معلم نیاز دارد که هنوز از طرف وزارت معارف منظور نشده است و این خالیگاه توسط استادان قرار دادی پر می‌شود.
با آن‌که معارف افغانستان در طول یک و نیم ده پیش رفت خوبی داشته است اما فساد در ادارات معارف به گونه‌های مختلف وجود دارد که فروش بست‌ها یا استخدام آموزگاران در بدل گرفتن پول یکی از ده‌ها مورد فساد در این نهاد می‌باشد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.