آموزگاران معترض به تحصن‌شان پایان دادند

/

چهار شنبه ۱۰ سرطان ۱۳۹۴

 

mnandegar-3سرانجام پس از گذشت حدود ۳۰ روز، آموزگاران معترض تا پایان تعطیلی‌های تابستانی دست از تحصن کشیدند.
تحصن آموزگاران در ۱۳ ثور در کابل آغاز شد و به ولایت‌های دیگر نیز گسترش یافت و درِ برخی مکتب‌ها به روی دانش‌آموزان بسته شد.
آموزگاران متحصن در اعلامیه‌یی، خواهان ابقای قدم، کاهش ساعت‌های درسی، افزایش معاش و امتیازات و توزیع زمین از دولت شدند.
اما روز سه‌شنبه آموزگاران معترض در نشستی، تحصن‌شان را تا پایان تعطیلی‌های تابستانی متوقف و هشدار دادند که اگر پس از تعطیلی‌ها به خواست‌های‌شان رسیده‌گی نشود، دوباره دست به تحصن خواهند زد.
با این حال غلام جیلانی همایون، معین وزارت معارف در این نشست گفت که ابقای قدم از میان برداشته شده و ترفیع و رتبه به میان آمده است. به گفتۀ آقای همایون، در بودجۀ سال آینده آموزگاران از رتبۀ شش تا اول تعیین بست می‌شوند و حقوق ماهانه دریافت می‌کنند.
او می‌گوید که آموزگاران ساعت‌های درسی‌شان را بین ۱۸ تا ۲۶ ساعت پیش‌نهاد کرده اند و چون این مسأله بُعد مالی دارد، تا حدی حل شده است.
آقای همایون افزود که پیش‌نهادهای آموزگاران به وزارت عدلیه فرستاده می‌شوند و پس از تصویب کابینه، برای توشیح به رییس جمهور ارسال خواهند شد.
تحصن آموزگاران حمایت نهادهای مختلف، از جمله مجلس نمایند‌ه‌گان، را نیز به دنبال داشته است. سیمین بارکزی، عضو مجلس می‌گوید که اگر حکومت تا ده روز دیگر خواسته‌های آموزگاران را نپذیرد، آنان در کنار آموزگاران خواهند ایستاد.
رییس جمهور غنی در آغاز کار حکومت وحدت ملی به آموزگاران وعده کرد که تا شش‌ماه به آنان زمین توزیع خواهد شد، اما تا کنون این تعهد رییس جمهور عملی نشده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.