آگاهان اقتصادی، اعضای مجلس و فعالین مدنی: پرونده‌های اختلاس فراموش می‌شود

/

دو شنبه ۸ سرطان ۱۳۹۴

 

ابوبکر مجاهد
mnandegar-3حکومت وحدت ‌ملی برای پیگیری و بررسی پرونده‌های افراد متهم به اختلاس در وزارت‎های شهرسازی، معارف و کابل بانک ارادۀ جدی ندارد.
برخی از کارشناسان و فعالان مدنی با بیان این مطلب می‌گویند، افراد متهم به فساد میلیون‎ دالری از داخل دستگاه دولت حمایت می‌شوند.
آنان خاطر نشان می‌کنند که اسناد و مدارک ارایه شده در ولایات نشان می‌دهد که در مناطق ناامن مکاتب فعال نبوده، ولی امتیاز آن از بودجۀ وزارت معارف تادیه شده است.
سیف‌الدین سیحون استاد دانشکدۀ اقتصاد دانشگاه کابل می‌گوید: حکومت وحدت ملی اراده جدی برای پیگیری پرونده‌های عاملین اختلاس و فساد ندارد.
به‌گفته او، در حکومت فعلی چهره‌های فاسد به یک تیمی در درون حکومت پیوند دارند و از طرف دستگاه دولتی حمایت می‌شوند.
آقای سیحون می‌افزاید: افراد متهم به اختلاس در پست‌های بلند دولتی از زور کار می‌گیرند و پروندۀ شان فراموش می‌شود.
این استاد دانشگاه باور دارد که دولت در پیگیری افراد متهم به اختلاس در اداره شهرسازی و کابل‌بانک جدی عمل نکرد و پیگیری پروندۀ اختلاس در وزارت معارف نیز فراموش خواهد شد.
آقای سیحون تأکید می‌کند: افشای اختلاس در ادارات آموزش و پروش و شهرسازی نشان می‌دهد که افراد مهم این ادارات در فساد دست داشتند.
در این حال، عزیز رفیعی رییس مجتمع جامعۀ مدنی افغانستان می‌گوید: وجود مکاتب چوب‌خطی، فساد مالی و دست‌برد در کمک‌های خارجی به وزارت نظام آموزش و پرورش از طرف مسوولان پیشین این وزارت، باید تحقیق شود و ارگان‌های عدلی و قضایی باید مسألۀ اختلاس در اداره آموزش و پرورش را به صورت جدی پیگیری کنند.
آقای رفیعی می‌افزاید: چندی قبل فعالان مدنی غور اسنادی را ارایه کردند که نشان می‌داد در برخی از مکاتب این ولایت دانش آموزان حضور نداشتند.
به‌گفتۀ او، اسناد ارایه شده نشان می‌دهد که غور و ولایات دیگری استند که مکاتب وجود داشته، اما دانش‌آموزان در آن مکاتب حضور ندارند.
اما، کرام‌الدین رضازاده نمایندۀ مردم غور در مجلس نماینده‌گان می‌گوید: در مناطق ناامن ولایت غور در سال گذشته مکاتب فعال بوده و گروه مخالف دولت نیز برای آموزگاران اجازه داده بودند که تدریس کنند.
آقای رضا زاده می‌گوید: ساحاتی‌که تحت نفوذ گروه طالبان بود، آموزگاران همه روزه به مکتب می‌رفتند و به دانش‌آموزان درس می‌دادند.
این عضو مجلس با اشاره به پخش گزارش اخیر سیگار در پیوند به اختلاس‌های میلیونی در وزارت معارف افغانستان می‌گوید که این اداره از حیف و میل پول‌های کمک شده و فساد در ادارات افغانستان نگران است.
در این حال، کبیر حقمل مسوول نشرات وزارت معارف با رد یافته‌های سیگار می‌گوید که حیف‌ومیل پول‌های کمک شده به اداره معارف توسط مسوولان پیشین این وزارت، درست نیست.
آقای حقمل خاطرنشان می‌کند: «نامۀ اداره بازرس ویژه ایالات متحدۀ امریکا برای افغانستان نزد ما است که در هیچ قسمت آن نامه، از اداره usid خواسته نشده از پول‌های مصرف شده در وزارت معارف بازرسی صورت گیرد.»
آقای حقمل همچنان می‌گوید که وزیر جدید معارف در سخنان خود در مجلس نماینده‌گان نگفته که در ساحات ناامن مکاتب وجود نداشته، ولی امتیازات به‌ نام این مکاتب از وزارت آموزش و پرورش گرفته شده است.
این در حالی است که وزیر جدید معارف افغانستان گفته است که پول‌های کمک شده در این وزارت از طرف مسوولان پیشین این اداره حیف و میل شده است.
اسدالله حنیف بلخی وزیر جدید معارف در مجلس نماینده‌گان گفته بود که پول‌های کمک شده در وزارت معارف از طرف مسوولان در این وزارت حیف و میل شده است.
آقای بلخی خاطر نشان کرده بود که در مناطق ناامن مکاتب وجود نداشته، ولی پول، تخته و سایر امتیازات آن از وزارت معارف گرفته شده است.
SIGAR یا اداره بین‌المللی بازرسی ویژۀ امریکا در امور باسازی افغانستان، از اداره توسعه امریکا برای افغانستان یا USID خواستار بازرسی پول‌های مصرف شده در اداره معارف افغانستان شد.
این اداره گفته است که تنها از ماه می سال ۲۰۱۵ تا کنون ۷۶۹ میلیون دالر به اداره آموزش وپرورش کمک کرده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.