آگاهان با تأکید بر غیرمسوولانه‌بودن اظهارات غنی درباره مهاجرین: اول خانواده‌ات را برگردان!

ابوبکر مجاهد/ شنبه 14 حمل 1395/

رییس جمهور برنامه‌یی برای توسعه اقتصادی ندارد، در حکومت‌داری خوب ناکام شده و در قبال مهاجران غیر‌مسوولانه سخن زده و رفتار می‌کند.
برخی از آگاهان و استادان دانشگاه در واکنش به اظهارات رییس جمهور محمد اشرف غنی درباره مهاجرین افغانستانی مقیم اروپا می‌گویند: اشتغا‌ل‌زایی، تأمین امنیت و مبارزه با فساد اداری از جمله کارهای اولیه‌یی است که رییس جمهور در انجام آن ناکام مانده است.
mandegar-3رییس‌جمهور در مصاحبه با بی بی سی گفته است که دلم به حال مهاجران افغانستان در اروپا نمی‌سوزد. او خواهان بازگشت مهاجرین به کشور شده است.
اما آگاهان می‌گویند: رییس جمهور در مورد بحران مهاجران غیر مسوولانه عمل می‌کند و این نشان می‌دهد که رهبران از دل مردم نمی‌آیند و حقوق شهروندان‌ افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسند و به‌خاطر حل آن از مسوولیت فرار می‌کنند که جای تأسف است!
اشراق حسینی استاد دانشگاه در مصاحبه با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: وقتی کمترین شرایط زنده‌گی برای شهروندان در کشورشان آماده باشد، خانه و کاشانۀ خود را ترک نمی‌کنند.
آقای حسینی افزود: اما، دولت مردان افغانستان برنامه‌یی به‌خاطر انکشاف اقتصادی ندارند، بیکاری، بدامنی، بی‌سرنوشتی و … مشلات در حال افزایش مردم است. مردم از بدحادثه مجبور شده اند تا کشور را ترک کنند.
به گفتۀ او، رهبران دولت وحدت ملی در بحث حکومت داری خوب کاملاً ناکام مانده اند، پس از تشکیل دولت وحدت ملی، زنده‌گی بالای مردم به‌خصوص جوانان تلخ تمام می‌شود.
آقای حسینی می‌افزاید: همدردی نکردن رییس جمهور با مهاجران افغانستان در بیرون از کشور، گریز از مسوولیت است. رهبر یک کشور باید درک‌کند که شهروندان آن در بیرون از قلمرو کشورش به چه مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنند.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: روزانه دها و صدها نفر افغانستانی در بیرون از کشور کشته و حقوق‌شان تلف می‌شود، نماینده‌های سیاسی کشور افغانستان هیچ واکنشی نشان نمی‌دهند و رییس جمهور می‌گوید که با پناهجویان همدردی ندارد.
او اذعان داشت: اما، رییس جمهور در بدترین حالت افغانستان بیرون از کشور زنده‌گی می‌کرد و در حال حاضر، خانواده، فرزند و دخترشان در بیرون از کشور به‌سر می‌برند؛ اما از پناهجویان افغانستان می‌خواهند که دوباره به کشور برگردند.
او گفت: گفته‌های رییس جمهور در مورد مهاجران غیر مسوولانه است و این نشان می‌دهد که رهبران از دل مردم برنخواسته‌اند و دولت مردان حقوق شهروندان‌ افغانستان را به رسمیت نمی‌شناسند و به‌خاطر حل آن از مسوولیت فرار می‌کنند که جای تأسف است.
همچنان، خان محمد اسکندری پژوهشگر و نویسنده، می‌گوید: پناه‌جویان افغانستان از اثر جنگ‌های تحمیلی، عدم تأمین حقوق، امنیت و عدالت اجتماعی، نبود حاکمیت قانون، بیکاری، بی‌سرنوشتی و وجود فساد گسترده کشورشان را ترک می‌کنند.
آقای اسکندری افزود: دو لت مردان افغانستان در طول چهارده سال که میلیون‌ها دلار از کمک‌های خارجی در این کشور سرازیر شد، نتوانستند بستر مناسب کار را برای مردم ایجاد کنند.
به گفتۀ او، وقتی که دولت وحدت ملی ایجاد شد، مردم افغانستان امیدواری زیاد نسبت به آینده‌ و تأمین زندگی بهتر داشتند که متاسفأنه امیدواری‌شان به یأس مبدل گردید.
آقای اسکندری تصریح کرد: با گذشت زمان ثبات و امنیت بدتر شد و ناسازگاری افزایش یافت رهبران دولت وحدت ملی با شعار و برنامه‌های کلان که وارد میدان شدند؛ نتوانستند به تعهدا‌شان عمل کنند.
اوبا تأکید افزو.د: زمینۀ کار ، تأمین امنیت و و مبارزه با فساد از جمله کارهای اولیه‌یی است که رییس جمهور نتوانسته از طرف مردم در آن پارچه کامیابی در یافت کند.
آقای اسکندری بابیان این‌که در کشوری که قانون به شکل یک‌سان تطبیق نمی‌شود، قدرت درانحصار چند فرد است، حقوق شهروندان تأمین نمی‌شود، می‌گوید: در افغانستان روزانه شاهد خونین‌ترین رویداد هستیم و رییس جمهو در مورد مهاجران طوری بی‌مسوولانه رفتار رفتار می‌کند.
از سویی دیگر، محمد یعقوب دا نشجوی یکی از دانشگاه‌های کشور می‌گوید که رییس جمهور غنی به‌حقوق شهروندان در بیرون از کشور توجه ندارد.
به گفتۀ او، وقتی امنیت شهروندان در داخل کشورتأمین نمی‌شود، کار برای مردم وجود ندارد، قشر تحصیل کرده رو به اعتیاد می‌آورند، مجبوراند که کشور را کنند.
یعقوب می‌گوید که دولت وحدت ملی ناامید کننده‌ترین دولت برای مردم به خصوص قشر جوان بوده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.