آگاهان: با خصـوصی شـدن جنـگِ افغـانستان وارد یـک منطـقه‌یی مـی ‌شـویم

گزارشگر:ناجیه نوری/ دوشنبه 23 اسد 1396 ۲۲ اسد ۱۳۹۶

زمانی‌که جنگ افغانستان به شرکت‌های خصوصی امنیتی سپرده شود، آنان طبق قوانین افغانستان عمل نکرده و مطابق به پیمانی که با دولت امریکا دارند، عمل می‌کنند که در این صورت شاهد نقض قوانین افغانستان خواهیم بود.
mandegar-3شماری از آگاهان نظامی سیاسی و فعالان مدنی با بیان این مطلب می‌گویند، سپردن جنگ افغانستان به شرکت‌های خصوصی امنیتی هم خلاف توافق‌نامه امنیتی میان کابل، واشنگتن است‌ و هم نقض حاکمیت و استقلال افغانستان مطرح است که امریکا آن را نادیده می‌گیرد.
به باور آنان: حکومت افغانستان به دلیل نداشتن استراتژی امنیتی و کادرهای کارفهم در ساختار سیاسی قدرت، موفق به عملی شدن توافق‌نامه امنیتی میان واشنگتن کابل نشده و سند امنیتی فقط در حد یک کاغذ باقی مانده؛ بنابراین اکنون امریکا با خیال راحت اقدام به سپردن جنگ افغانستان به شرکت‌های خصوصی امنیتی می‌کند.
این واکنش‌ها در پی آوازه‌هایی مبنی بر سپردن جنگ افغانستان به شرکت‌ خصوصی امنیتی «بلک‌واتر» ابراز می‌شود.
جاوید کوهستانی آگاه نظامی در گفت‌و‌گو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید: سپردن جنگ افغانستان به شرکت‌های خصوصی خلاف توافق‌نامه امنیتی میان کابل، واشنگتن است‌.
آقای کوهستانی به این باور است که شرکت‌های خصوصی امنیتی گذشته خوبی در عراق و افغانستان ندارند و متهم به رفتارهای خشونت‌آمیز، نقض حقوق بشر و غیر معیاری و مسلکی بودن، هستند.
به گفتۀ او: دولت افغانستان حق دارد با ناتو وامریکا در چارچوب توافق‌نامۀ سیاسی بحث کند، اما اگر این قضیه به سمت خصوصی برود؛ هم نقض حاکمیت و استقلال افغانستان مطرح است که امریکا آن را نادیده می‌گیرد و هم خلاف توافق‌نامه امنیتی که بین دو کشور به امضا رسیده است، می‌باشد.
به گفتۀ این آگاه نظامی: امریکا پیش از لغو پیمان امنیتی حق چنین اقدامی را ندارد بنابراین، نخست باید قرارد امنیتی میان کابل، واشنگتن توسط پارلمان افغانستان ملغا شود، سپس روی راهکاری استراتژیک ایالات متحده در افغانستان مبنی برفعالیت شرکت‌های خصوصی امنیتی در افغانستان بحث صورت گیرد.
آقای کوهستانی در ادامۀ این گفت‌وگو، مسوولان حکومت افغانستان را به ناکاره‌گی متهم کرد و گفت: “حکومت افغانستان بنابر نداشتن استراتژی امنیتی، نداشتن کادرهای کارفهم در ساختار سیاسی قدرت، موفق به حل این مساله نشده و سند امنیتی هم فقط در حد یک کاغذ باقی مانده، بنابراین، امریکا هم با خیال راحت اقدام به سپردن جنگ باافغانستان به شرکت‌های خصوصی امنیتی می‌کند”.
بااین حال، عزیز رفیعی رییس مجتمع جامعه مدنی تاکید دارد که سپردن جنگ افغانستان به شرکت‌های خصوصی از یک‌سو پیمان امنیتی میان افغانستان و امریکا را زیر سوال می‌برد و از سوی دیگر همسایه‌های ما را اجازه می‌دهد تا با دست باز در افغانستان دخالت کنند.
آقای رفیعی می‌گوید: زمانی‌که همسایه‌های افغانستان بهانۀ برای دخالت پیدا کنند، ما وارد یک جنگ منطقه‌ای بسیار خطرناک خواهیم شد که این مساله ناشی از شکست ناتو و امریکا در جنگ افغانستان خواهد بود.
رییس مجتمع جامعه مدنی تاکید دارد: “زمانی‌که جنگ افغانستان به شرکت‌های خصوصی امنیتی سپرده شود، آنان طبق قوانین افغانستان عمل نخواهند کرد؛ بل مطابق به پیمان که با دولت امریکا امضا کردند؛ عمل می‌کنند که دراین صورت سبب نقض قوانین افغانستان خواهد شد و می‌تواند مشکلات بسیار جدی را برای ما ایجاد کند”.
به باور او: از طرفی هم زمانی‌که شرکت‌های خصوصی امنیتی وارد افغانستان شوند، این شرکت‌ها سربازان محلی را با پول گزاف استخدام خواهند کرد که از یک سو مواد سوخت جنگ خواهند بود و از سوی دیگر سبب تفرقه و جنگ‌های قومی می‌شود.
به گفتۀ آقای رفیعی: در هیچ جای دنیا و در مسایل امنیتی که ناتودر آن حضور دارد، شرکت‌های خصوصی امنیتی دخیل نیست، براساس اسنادی که وجود دارد، هیچگاهی ناتو شرکت‌های خصوصی امنیتی را در عملیات‌های خود دخیل نمی‌سازد. بنابراین، این اقدام خلاف اصول و قواعد ناتو نیز است.
او افزود: مساله مهم دیگر اینکه امریکا در افغانستان نسبت به یک باور و اعتماد که میان دو کشور وجود دارد، حضوردارد؛ بنابراین با این اقدام باور اعتماد و دو کشور از بین خواهد رفت و از سوی هم دولت افغانستان نسبت به یک باور و پیمان با امریکا همکاری دارد که این باور و اعتماد نیز زیر سوال خواهد رفت.
این درحالی‌ست، گزارش‌ها می‌رسانند که ادارۀ ترامپ روی گزینه تحویل ماموریت نظامی امریکا در افغانستان به یک شرکت خصوصی امنیتی فکر می‌کند. اما گزارش‌ها حاکی از آن است، بحثى که در مورد مدیریت جنگ افغانستان، از سوى یکى از کمپنى‌هاى خصوصى امریکا در رسانه هاى آن کشور مطرح شده است، با حکومت افغانستان قطعاً در میان گذاشته نشده است.
حکومت افغانستان، این اظهارات را بعد از آن ابراز داشت که اریک پرینس موسس کمپنى امنیتى خصوصى امریکایى موسوم به بلک واتر، پیشنهاد کرده تا یک نیروى خصوصى غیر دولتى براى افغانستان ایجاد گردد.
بلک واتر، یکى از کمپنى‌هاى خصوصى امریکا است که پیمان‌هاى متعدد در بخش حمایت نظامى سربازان امریکایى در جنگ‌هاى عراق و افغانستان با آن عقد شده بود.
به اساس پیشنهاد یادشده، حدود پنج هزار سرباز و حدود صد بال هواپیما، از سوى این کمپنى خصوصى در جنگ در برابر مخالفان مسلح حکومت افغانستان، استعمال مى شود.
به اساس این پیمان، پنج‌هزار سرباز ویژه، در بخش آموزش و هدایت نیروهاى افغانستان، حمایت استخباراتى و هوایى مى کنند؛ همچنان سهولت‌هاى بهداشتی، روابط و لوژستیکى براى آنان فراهم مى‌سازند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.