آگاهان: تأمیـن صلـح نیاز به اجمـاع داخـلی و بیـن‌المللـی دارد

گزارشگر:ابوبکر صدیق ۹ دلو ۱۳۹۷

برای برقراری صلح نیاز به ایجاد یک خط واحد سیاسی در میان گروه‌های مختلف داخلی و حامیان بین‌المللی افغانستان است.
به باور شماری از آگاهان، برقراری صلح نیازمند یک حکومت قوی و مشروعی است که از دلِ انتخابات بیرون شده باشد.
mandegarبرخی آگاهان با اشاره به نزدیک شدن توافق‌ میان امریکا و طالبان و زمان برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری در سال‌ پیش‌رو، می‌گویند که برای برقراری صلح نیاز است تا گروه‌های مختلف سیاسی داخل افغانستان یک خط واحد شکل دهند و کشورهای حامی افغانستان و منطقه نیز دیده‌گاه واحد در مورد پیروزی صلح افغانستان داشته باشند.
یوسف رشید رییس نهاد انتخابات شفاف افغانستان (فیفا) در گفت‌وگو با روزنامۀ ماندگار می‌گوید که صلح و انتخابات دو پدیدۀ مهم در کشور است، اما برگزاری انتخاباتِ همه‌شمول و شفاف برای ایجاد یک حکومت ملی جدی‌تر است.
آقای رشید به این باور است: برگزاری یک انتخابات شفاف و همه‌شمول، می‌تواند برای تکت‌های شکل گرفتۀ انتخاباتی کمک کند تا در تمام ولایت‌ها کارزارهای انتخاباتی را راه‌اندازی کنند.
آقای رشید می‌گوید که تأمین صلح نیاز به اجماع سیاسی داخلی و بین‌المللی دارد، اما در حال حاضر این خط واحد سیاسی در داخل و بیرون افغانستان در رابطه به صلح شکل نگرفته است.
در این حال، عتیق‌الله امرخیل آگاه نظامی می‌گوید که اولویت مردم افغانستان انتخابات است و باید برگزار گردد.
آقای امرخیل باور دارد که برقراری صلح نیازمند ایجاد یک حکومت قوی و مشروع است تا بتواند روند صلح را مدیریت کند.
آقای امرخیل با ابراز نگرانی از برگزار نشدن انتخابات، می‌گوید: در صورتی که انتخابات برگزاری نگردد یا با چالش مواجه شود، دریچه‌های دست‌درازی کشورهای بیرونی نظیر پاکستان، ایران و روسیه در امور کشور باز می‌شود.
آقای امرخیل که با روزنامۀ ماندگار صحبت می‌کرد، گفت: وضع موجود ناشی فساد در روند انتخابات‌های گذشته است که سبب شد تا حکومت‌های برآمده از این فرایند مردمی و ملی نباشد.
آقای امرخیل با اشاره به چالش‌هایی که در حکومت کنونی و کمیسیون انتخابات وجود دارد گفت: برخی افراد و اشخاص هستند که منافع شخصی خود را نسبت به منافع ملی ترجیح می‌دهند و این یکی از چالش‌هایی است که سبب جلوگیری ایجاد حکومت ملی و مردمی شده است.
این در حالی است که برخی‌ها باور دارند، ایجاد حکومت موقت / عبوری برای تأمین صلح در اولویت قرار دارد.
موسی فریور، استاد دانشگاه و آگا سیاسی می‌گوید، در صورتی که دولت خود را مکلف و مسوول در برابر مردم بداند، نسبت به هر پدیدۀ برای برقراری صلح اولویت می‌دهد.
او گفت که بدون برقراری صلح، نمی‌توانیم انتخابات همه‌شمول و شفاف داشته باشیم، تا زمانی که صلح در کشور برقرار نگردد، برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری غیرممکن و اگر برگزار هم گردد، بدتر از انتخابات مجلس نماینده‌گان خواهد بود.
به گفتۀ او، صلح باید به عنوان یک مجموعه در نظر گرفته شود، در غیرآن، آیندۀ بغرنج‌تری در انتظارمردم ما خواهد بود.
این آگاه سیاسی و استاد دانشگاه می‌گوید که برای رسیدن به حالت بهترِ سیاسی و برقراری صلح در کشور، نیاز به ایجا یک حکومت عبوری / موقت است.
آقای فریور با اشاره به چالش‌های موجود در روند انتخابات افغانستان، گفت: مردم، نامزدان انتخابات ریاست‌جمهوری و نامزدان معترض انتخابات مجلس نماینده‌گان، حکومت را منبع تقلب و مداخله در روند انتخابات می‌دانند. بنابراین، برگزاری انتخابات توسط این نظام غیرممکن است.
آقای فریور می‌گوید: «برای برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری نیاز به ادارۀ موقت است تا یک گروه بی‌طرف سرپرستی حکومت و برگزاری انتخابات را به دوش گیرد».
این استاد دانشگاه در ادامۀ گفت‌وگویش با روزنامۀ ماندگار گفت: تنها یک گروه کوچک که در ۱۷ سال قدرت را در دست دارند از برقراری صلح می‌هراسند، اما مردم افغانستان خواهان برقراری صلح هستند.
این در حالی است که زلمی خلیل‌زاد، نمایندۀ ویژۀ ایالات متحدۀ امریکا در امور صلح افغانستان گفته است که روی یک چارچوب اصلی، تفاهم‌نامۀ صلح افغانستان با طالبان به توافق رسیده‌اند. قرار است در ماه فبروری دور جدید مذاکرات میان نماینده‌گان طالبان و امریکا برای نهایی کردن این تفاهم‌نامه در دوحه برگزار شود. از سویی هم، افغانستان در ۲۹ سرطانِ سال آینده گواه برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری خواهد بود. روند نام ‌ویسی نامزدان به پایان رسیده و در ماه‌های پسین روند رقابت و کارزارهای آنان به گونۀ رسمی آغاز خواهد شد.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.