آگاهان در پیوند به ایجاد گارنیزیون در شهر کابل: ساختن گارنیزیون در کابل زیان‎بار است

ناجیه نوری/ دو شنبه 1 جدی 1393/

ایجاد گارنیزیون جدید در شهر کابل درکنار این‌که نمی‌تواند وضعیت امنیتی را بهبود ببخشد، سبب چند دسته‌گی میان ارگان‌های امنیتی خواهد شد.
شماری از آگاهان نظامی می‌گویند، ایجاد گارنیزیون جدید به دلیل برخورد سلیقه‌یی و عدم هم‌آهنگی میان نهاد‌های امنیتی، نه‌تنها برای تأمین امنیت شهر کابل مفید نخواهد بود، بل سبب چند پارچه‌گی ارگان‌های امنیتی نیز خواهد شد.mnandegar-3
مسوولان فرمانده پولیس کابل از ایجاد گارنیزیون که درزمان داکتر نجیب جهت تامین امنیت شهر کابل وجود داشت، خبر داده می‌گویند، موجودیت گارنیزیون در زمان حکومت‌های سابق، به‌ویژه‌ حکومت تحت حمایت شوروی، برای بهبود امنیت مفید واقع شده بود و ممکن است که در حال حاضر نیز موثر واقع شود.
این درحالی است که فرماندۀ پولیس کابل گفته است که برای بهبود وضع امنیتی، گارنیزیون‌ جدیدی ایجاد می‌شود و اعضای آن توسط رییس جمهور برگزیده خواهند شد.
عبدالرحمان رحیمی، فرماندۀ پولیس کابل به خبرگزاری رویترز گفت که این گارنیزیون برای هم‌آهنگی میان نیروهای امنیتی و دفع حملات طالبان در کابل ایجاد می‌شود.
جاوید کوهستانی آگاه نظامی می‌گوید، در زمان داکتر نجیب اختلافات و تقسیم‌بندی‌ها در نهادهای حکومتی کم بود و از دوست و دشمن تعریف وجود داشت، اما در حال حاضر چنین نیست؛ بنابراین گارنیزیون جدید درکنار این‌که نمی‌تواند وضعیت امنیتی را بهبود ببخشد، سبب چندگانه‌گی و چند دسته‌گی در میان ارگان‌های امنیتی خواهد شد.
وی اضافه کرد، ایجاد گارنیزیون جدید به دلیل برخورد سلیقه‌یی و عدم هم‌آهنگی میان ارگان‌های امنیتی، نه تنها برای تأمین امنیت شهر کابل مفید نخواهد بود، بل سبب چند پارچه‌گی ارگان‌های امنیتی نیز خواهد شد.
به باور این آگاه نظامی، در زمان داکتر نجیب که گارنیزیون برای تامین امنیت کابل ایجاد شده بود، یک جنگ جبهه‌یی منظم وجود داشت، خط وکمربندهای کابل مشخص و روشن بود و کابل چهار دروازه داشت.
وی افزود، اما در حال حاضر جنگ استخباراتی است و دروازه‌های کابل هم نامشخص؛ از همه مهم‌تر این‌که هم‌آهنگی میان ارگان‌های امنیتی وجود ندارد؛ بنابراین ایجاد چنین ارگانی نمی‌تواند موثر واقع شود.
به گفتۀ کوهستانی، گارنیزیونی که قرار است تشکیل شود، شاید بتواند برای هم‌آهنگی میان ارگان‌های امنیتی جهت تامین امنیت کابل تا حدی موثر باشد؛ اما به چند دلیل به هیچ عنوان نمی‌تواند ماهیت گارنیزیون زمان داکتر نجیب را داشته باشد:
اول این‌که در آن زمان تجهیزات بسیار پیشرفته در اختیار این ارگان قرار داشت و دوم این‌که میان ارگان‌های امنیتی هم‌آهنگی وجود داشت؛ بنابراین گارنیزیون جدید می‌تواند یک قرارگاه هم‌آهنگی میان ارگان‌های امنیتی باشد.
دوم اینکه، فعالیت‌های گارنیزیون جدید در مسیر لوگر، پلچرخی، حوزۀ بگرامی، سروبی، میدان ‌شهر، شمال و غرب کابل می‌تواند موثر باشد. از این طریق می‎شود جلو شورشیان را در دروازه‌های کابل گرفت؛ اما فعالیت این گارنیزیون در داخل شهر کابل که بیش از پنج میلیون نفوس دارد، چندان موثر نخواهد بود.
کوهستانی می‌گوید، در آن زمان معاون اول وزارت دفاع رییس گارنیزیون کابل بود و در تشکیلات وزارت دفاع فعالیت داشت؛ اما فقط از شخص رییس‌جمهور دستور می‌گرفت و یک ارگان کاملاً مستقل بود که این مساله در حال حاضر می‌تواند به خودی خود چالش ایجاد کند.
در همین حال، عبدالهادی خالد معین پیشین وزارت امور داخله می‌گوید، مسالۀ تامین امنیت در زمان داکتر نجیب با امروز تفاوت بسیار دارد، در آن‌زمان میان ارگان‌های امنیتی هم‌آهنگی وجود داشت، در حالیکه امروز اگر بالای وزارت دفاع حمله صورت گیرد، وزارت داخله وارد عمل نمی‌شود.
وی تاکید کرد، پس ایجاد ارگانی به نام گارنیزیون که در زمان داکتر نجیب وجود داشت و وظیفه تامین امنیت کابل را برعهد داشت، امروز نمی‌تواند پاسخگوی امنیت فعلی باشد؛ زیرا امروز شیوۀ جنگ تغییر کرده و هم‌آهنگی میان ارگان‌های امنیتی اصلاً وجود ندارد.
به گفتۀ او، چون امروز جنگ استخباراتی است و دشمن آدرس ندارد؛ بنابراین ایجاد گارنیزیون یا هرارگان دیگری نمی‌تواند حملات انتحاری را مهار کند؛ چون از یک سو دشمن آدرس ندارد و از جانب دیگر، هم‌آهنگی میان ارگان‌های امنیتی وجود ندارد؛ بنابراین برای حل این معضل هم‌آهنگی لازم است، نه ایجاد یک ارگان اضافی دیگر.
جنرال خالد تاکید کرد، اگر میان ارگان‌های امنیتی هم‌آهنگی به میان بیاید و به امنیت ولایات توجه جدی شود، در این صورت ممکن است که گارنیزیون یا هر ارگان دیگری که تشکیل می‌شود بتواند تا اندازۀ حملات انتحاری را کاهش دهد در غیرآن ده‌ها ارگان دیگر هم اگر ایجاد شود، غیر ممکن است که امنیت کابل بهبود پیدا کند.
طرح ایجاد گارنیزیون در شهر کابل چندی پیش از سوی رییس‌جمهور اشرف غنی پس از افزایش حملات انتحاری و انفجاری در پایتخت مطرح شده بود.
تا اکنون مشخص نیست که این گارنیزیون چه زمانی ایجاد می‌شود.
شهر کابل در هفته‌های اخیر شاهد حملات خونین مخالفان مسلح دولت بوده است.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.