آگاهان سیاسی: رفتن ملامنصور و آمدن هیبت‌الله در گفت‌وگوهای صلح تاثیری ندارند/ شورای عالی صلح: ما به تلاش خود برای فراهم‌سازی زمینۀ مذاکره با طالبان ادامه می‌دهیم

ناجیه نوری / یک شنبه 9 جوزا 1395/

تا زمانیکه پاکستان آمرجنگ در افغانستان باشد، بدون شک با رفتن ملامنصور و آمدن هبت‌الله تغییراتی در گفتگوهای صلح نخواهد آمد.
شماری از آگاهان سیاسی می‌گویند: همین اکنون در کل افغانستان نبرد میان طالب و دولت افغانستان جریان دارد و تا زمانیکه طالبان حامی و mandegar-3حمایت‌گر جنگی داشته باشند، از جنگ دست نخواهند کشید.
آنان تاکید می‌کنند: با رغم اشتیاق ۱۵ ساله دولت، اما طالبان هیچگاه حاضر به گفت‌وگو با دولت افغانستان نشدند و نخواهند شد؛ زیرا آنان خود را برنده میدان جنگ می‌دانند.
اما شورای عالی صلح افغانستان همچنان از فراهم‌سازی زمینه مذاکره دولت افغانستان با گروه طالبان تاکید می‌ورزد.
این اظهارت در پی تعیین شدن رهبر جدید گروه طالبان پس از کشته شدن ملامنصور رهبر پیشین این گروه ابراز می‌شود.
در اول ثور/ اردیبهشت سال روان به دستور رییس جمهوری امریکا، ملا اختر محمد منصور، رهبر سابق گروه طالبان، هدف حمله هواپیمای بدون سرنشین امریکایی قرار گرفت و کشته شد.
یک روز بعد از آن حمله، گروه طالبان، هبت‌الله آخندزاده، معاون ملامنصور و قاضی‌القضات گروه طالبان را به عنوان رهبر برگزیدند.
شورای عالی صلح افغانستان می‌گوید: دولت افغانستان برای فراهم‌سازی گفتگوهای صلح با طالبان به تلاش‌های خود ادامه خواهد داد.
حبیه سرابی عضوشورای عالی صلح با تاکید بر گفتگوهای صلح گفت: اگر یک رهبر طالب کشته و دیگری جانیشین او می‌شود، بازهم زمینه برای گفتگوها وجود دارد.
به گفته این عضو شورای عالی صلح: زمان این را روشن خواهد ساخت که رهبر جدید طالبان حاضر به مذاکره خواهد شد یا خیر؛ اما ما همچنان به تلاش‌های خود برای فراهم‌سازی گفتگوهای صلح ادامه می‌دهیم.
اما عارف رحمانی عضو مجلس نماینده‌گان می‌گوید: تا زمانیکه پاکستان آمران جنگ در افغانستان باشند، بدون شک با رفتن ملامنصور و آمدن هبت‌الله تغییراتی در گفتگوهای صلح نخواهد آمد.
به گفته او: طالبان حاضر به گفتگو نمی‌شوند، مگر اینکه پاکستان بخواهد؛ اما استخبارات پاکستان همچنان در صدد بسترسازیی برای فعالیت طالبان در افغانستان اند.
رحمانی تاکید کرد: همین اکنون در کل افغانستان مذاکرات مسلحانه میان طالب و دولت افغانستان جریان دارد و تا زمانیکه طالبان حامی و حمایت‌گر جنگی داشته باشند، از جنگ دست نخواهند کشید.
به باور این عضو مجلس: با رغم اشتیاق ۱۵ ساله دولت افغانستان، اما طالبان هیچگاه حاضر به گفتگو با دولت افغانستان نشدند و نخواهند شد؛ زیرا آنان خود را برنده میدان جنگ می‌دانند.
اما عزیز رفیعی رییس مجتمع جامعه مدنی به این باور است که چون طالبان رهبران شان را از دست دادند؛ بنابراین انگیزه جنگیدن را از دست دادند و پاکستان هم متعقد شده که طالبان دیگر توانایی جنگیدن را ندارند.
رییس مجمتع جامعه مدنی افزود: از یک سو نبود انگیزده و از جانب دیگر نبود توانایی زمینه‌ی بسیار خوبی را برای دولت افغانستان برای به پای میز مذاکره کشیدن طالبان فراهم کرده است.
رفیعی تاکید کرد: اما متاسفانه دولت افغانستان این توانایی و ظرفیت را ندارد تا از این شرایط مناسب به نفع خود استفاده کند و طالبان را وادار به دست کشیدن از جنگ بسازد.
اوگفت: با آنکه گروه‌های تررویستی که درافغانستان فعالیت دارند، ریشه‌های اقتصادی را از بین می‌برند و وضعیت سیاسی را به نفع خود تغییر می‌دهند؛ اما امریکا به این نتیجه رسیده که جنگ درافغانستان به نفع آنان نیست.
وی افزود: با توجه به اینکه امریکا جنگ در افغانستان را به نفع خود نمی‌بیند می‌شود امیدوار بود؛ اما مشروط برانیکه دولت از این فرصت استفاده کرده بتواند که متاسفانه من مطمین نیستم، دولت افغانستان بتواند ازاین فرصت استفاده کند.

اشتراک گذاري با دوستان :

Comments are closed.